Kvantové obleky

Super hrdina dnešní doby, by měl mít svůj kvantový oblek. Říká tomu tak nejedna intelektuální skupina. Ano, je možné chtít mít upravenou DNA, jako třeba spider-man nebo být jako podobní super hrdinové, ale zde se jedná o čistě vědeckou souvztažnost a to jest ta, že oblek, kterým lze skákat z domu na dům, procházet zdmi, přemisťovat se časem, být neviditelní a třeba létat, by mohl být možný a je to není to v dnešní době pro mnohé lidi vědecké dogma. Domnívám se a jsem přesvědčen, že tyto kvantové obleky mají mimozemské bytosti a to například Asgardi.

Jaké by to bylo mít tyto kvantové obleky a proč kvantové ? Je to pracovní název. Kvanta je zde myšleno jako početní operace, která by jednotlivé části obleku byla schopna vytvořit a to propočítáním jednotlivých potřebných fyzikálních a matematický rovnic, které by vedly k vytvoření kvantového obleku a potřebných součástí toho přístroje. 

Představme si zbrusu nového super hrdinu, který má oblek jako třeba hlavní postava v počítačové hře Crysis. Tento hrdina bojuje na straně dobra a je vybavený oblekem, který zajišťuje například neviditelnost, větší sílu, přesnost střelby a větší rychlost.

Intelektuální skupiny po celém světě právě sbírají informace, jak tyto obleky sestrojit. Domnívám se, na základě mojí vlastní účasti ve VIP sektoru Iluminátské vědecké skupiny, která se nazývá BRAINSTORMING, že bych Vás mohl seznámit s úvahami a informacemi bližšího charakteru z průběhu realizování tohoto projektu. 

Čtenář tohoto článku, si řekne s největší pravděpodobností, něco o prozatímním nesmyslu neviditelnosti, avšak z pohledu do budoucna Vám musí být jasné, že neviditelnost je možná, když existují budovy, které jsou zatím neviditelné, protože jsou jinde v čase. Absurdita přemísťování se časem je též vyvratitelná, když člověk ví, že naše planeta Zem nestojí v jednom čase a pohybuje se okolo Slunce po elipse, což je možné simulovat.

Celkově tato taktická inovace by pomohla ukončit boj s terorismem, být vždy na správném místě a logicky prostorem se pohybovat s nejmenším možným odporem. Jako ve filmu predátor, kde to mimozemské stvoření má ten ovladač na své paži a ovládá si tak oblek, helmu a ostatní součástky. Jenže toto je už trochu nepraktické. Takový kvantový oblek se bude v pozdější době ovládat formou myšlenek. Prostě si řekne nositel, že chce neviditelnost a bude neviditelný nebo že chce se přemisťovat z objektu jedna do objektu dvě, tak se přemístí a prakticky nejčastěji bude kombinovat více úkonů najednou.

Zde je několik možností ode mě, kdy se textem snažím vyjádřit možnosti, jak kvantové obleky pochopit a konkrétně se většinově jedná o přemisťování z místa na místo, řekněme něčím jako teleportace, nebo větší rychlostí, než je nám dosud známá.

Materiál, z kterého budou kvantové obleky vytvořeny, je dle mého názoru hmota a nemalou součástí je pochopení tzv. temné hmoty, která je ve vesmíru. Bazální prostředek jak dosáhnout mnohých odvětví dosud neprozkoumaných vědeckých principů a inovativních myšlenek až k dovršení jejich zhmotnění je vakuum. Myslím si, že vakuum mínus teorie multidimenzionální základní teorie strun plus dovětek o gravitaci lze určit paradox hmotnosti tělesa v prostoru tamějšího objektu zkoumání. Zde se jedná o myšlenku dosáhnutí z velké hmotnosti menší a tím snadněji se přemisťovat z bodu A do bodu B. Vibrace A a nad ní vázaná logickou formou vibrace B zde chápejme jako teorii strun a nasednout na tuto vibraci v objektu A se logicky přemístíme za pomoci prostoročasu do objektu B . Měli bychom se těmito možnostmi zabývat. Jednoduše řečeno k vztahu kvantového obleku z bodu A do bodu B se dostaneme přes paralelní jednotku, kterou jsem pojmenoval ,,yet´´, protože vystihuje přítomný okamžik a možný pohyb v něm. Vztah k nýnější vědě je takovýto : Metr má 100 cm a je možné tuto úsečku překonat rychlostí 1 sekundy v běžných podmínkách například chůzí ( krokem ). Ve vakuu překonáme 1 metr za námi známou rychlost světla, což je rychleji než jedna sekunda. Rozdělme tady úsečku na 3 části a to takto a je zde možnost provést pokus.

Paralelní jednotka yet je obecně příjímanou pravdou, že m/s + ( překonaný metr ve vakuu ) + m/s je jednotka yet. Tento pohyb je možný prokázat při jízdě autem, když pojedeme rychlostí 5 m/s s magnetem v autě a nad tím nebo pod tím autem bude cesta nebo objekt , kde vystřelíme vakuem magnet, tak se auto začne pohybovat rychleji díky tomu magnetu, co má uvnitř. Bude se zřejmě pohybovat stejně rychle jako magnet ve vakuu.

Na závěr tohoto článku, bych chtěl říci, že mně osobně se zdály sny o kvantových oblecích a bylo to nejen zábavné, ale i velice a velmi akční. Je to přeci odvěký sen, cestovat z bodu A do bodu B jinak a to tak, jak nám ukazují science fiction filmy. K teoretizování ohledně mých vlastních návazností bych řekl s radostí to, že chci přispět k dobrodění a top pozici České republiky ve světě vědy.

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap