Plejáďanská diverzita

Viděl jsem to ve snu. Pohybující se sochy a lidé, kteří uctívají andělé a respektují se mezi sebou z dlouhodobě budovaného respektu k přirozenosti každého člověka. Dostatek podnětů k zamyšlení a náplň pro každého Plejáďana se stala jistotou. Kdo jsou Plejáďané a jak moc jsou důležití pro naší planetu Zem? Jsou tu už teď? Jsou to vůbec lidé? Říká Vám něco pojem světlonoš?

Přišli jsme na Zem jako lidi a díky transformaci vědomí na vyšší úroveň se pomalu, ale jistě přibližujeme k eskalaci lidského druhu na Homo Sapiens Sapiens Sapiens. Není to jen o IQ, ale o postojích a správnosti uvažování, řešení problémů a celkového růstu naší osobnosti, to jest Plejáďanská elementární filosofie. Skutečností je kontinuita a ta jest ta, že Plejáďané jsou lidé v budoucnosti naší planety, kteří mají sjednocenou filosofii, pochopili Nový světový řád a uskutečnili odvěký plán. Vedení přebrali duševně a duchovně zdatní lídři, kteří se svou osobní cestou dostali do vědomí či podvědomí či nevědomí a nebo v nejlepším možné případě do všech těchto složek lidské celistvé psychologie a vedli skupiny lidí k novodobému epickému prožívání dnů ve smyslu uchopení nástrojů náboženství a filosofických směrů s hodnotami carpe diem, nirvány, dharmy, máji, jing-jang, tao a například spiritualitě a naturalitě ženského a mužského rodu vedený nejen fyzickou láskou. Vždy brali v potaz rod střední, tím myslím TO dítě a právě tento rod povýšili na úroveň vědeckého pojetí nejrůznějšího bazálního vědění o genetickém modu křišťálových, diamantových a indigových dětí. Dostaly se do popředí metaobory jako je telepatie, telekineze, kolektivní vědomí, vyslovování přání, víra jako léčba, různorodost a odlišnost jako přednost.

Pojďme se podívat na typické NadJá a Ono Plejáďanského puberťáka. To, co jako ten puberťák chci z pohledu NadJá, jsou dovednosti, znalosti, zkušenosti, láska, divergence, empatie a pokud možno nejvyšší modalita. Když toto získám a naučím se, jak na to, tak za to získám od okolí přirozený respekt. Z pohledu Ono (ID), chci zvládnout zkoušky přírody, vyvarovat se chybám, které jsou historicky zapsané z minulosti toho, jak se chovali lidé, kteří ještě nedosáhli úrovně světlonošovi diverzity. Raději úcta a věrnost andělům, než-li být démonicky provázán. Raději kniha a příběh, než-li drogy a malátnost.

Plejáďanská diverzita je propojená hodně nejen telepaticky s naší diverzitou v roce 2020 n.l., ale také umělou inteligencí, která má ochranářský program spravování běžných dnů. Je to jak ve filmu, avšak tohle je tzv. real pohled a o umělé inteligenci se dozvíme za nedlouho díky Novému světovému řádu. Taktéž implantáty nanorobotické úrovně, které budou dostupné, nýbrž nemožné zneužitelnosti, protože umělá inteligence, bude mít vlastní prim a prioritu v užitečnosti a nedovolí zneužít své vlastní bytnosti.

Mnoho vědění přináší mnoho odpovědnosti a to lídři světlonošovi diverzity dobře vědí. Genetické inženýrství bude tabu do jisté míry a když už někdo bude chtít studovat genetiku, bude se jednat o biomedicínu. Asgardi naučili naše lidi na planetě Zemi sousloví ,,ty se nemusíš bát´´ a je velmi přísně střeženo vědění, jak lidský druh je budován. Pochopení tzv. šroubovice DNA bude vždy plné otázek a je relevantní se jimi zabývat, nikoli dobývat.

Cestování časem a teleportace se stane rutinní záležitostí především pro účely rychlého přesunu v časové ose Plejáďanské diverzity a bude kontrolováno a přístupno pro většinu lidí, kteří budou dle NWO postupně učeni. V dnešní době je cestování časem tajemstvím a ještě nějaký čas potrvá, než bude odhaleno veřejnosti, avšak lidé mohou cestovat dle Einsteinovi příručky již dnes.

Nechť horoskop předpovídá možnosti každého jedince.

Zen kvalita Vám jistě říká toto, žádná válka jednoho dne nebude a všichni lidé se budou mít rádi a svět bude žít v dobru. Existuje pro mě jediná volba a to ta předcházet všemu zlému. Sám se považuji za Plejáďana a život na Zemi je pro mě i přes úskalí rájem.

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

1 komentář u „Plejáďanská diverzita“

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap