Smaragdové desky

Smaragdové desky vytvořil a sepsal Thoth asi před 36 000 lety. Poté, jak byla postavena Velká pyramida v Gíze před 12 000 – 13 000 lety, byly ve Velké pyramidě zanechány. Dle všech dostupných informací jsou 2 verze, kolik vlastně těchto tabulek existuje. Jeden zdroj tvrdí, že celkově existuje 10 tabulek, které byly přepsány pro přehlednost do 13 sekcí. Druhý zdroj zase tvrdí, že existuje 12 tabulek. Tak či tak, pravda je taková, že tabulky byly přepsány do 13-ti sekcí.

Jako první je zveřejnil DR Maurice Doreal, který byl vůdce sekty zvané Bratrstvo bílého chrámu. A objeveny měly být v roce 1925.

Text na smaragdových deskách byl napsán starověkým atlantským jazykem. Takovým, jakým sám Thoth mluvil.

Tabulky byly vytvořeny ze substance, která je chrání proti jakémukoliv poškození. Jsou atomárně zafixovány a tím jdou proti všem zákonům fyziky a chemie, jaké dnes známe. Tyto tabulky s námi sdílejí velké znalosti a mohou být přečteny na jakékoliv úrovni vědomí.

Text ze Smaragdových desek má být zasvěcením do veškeré moudrosti světa. Ten, kdo tyto texty pochopí, má mít naprosto všechny informace o vesmíru a vyšším vědomí.

V horní polovině desky je graficky znázorněno sedm symbolů planet znázorněných od Slunce podle směru hodinových ručiček -> Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Na planetě Merkur stojí pohár, do kterého vlévají současně své síly Měsíc a Slunce.

– (1) – Smaragdová deska I – Historie Thotha, Atlanťana

Já, Thoth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce záznamů, mocný král, mág, žijící z generace na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti, ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou potom, tyto záznamy moudrosti Velké Atlantidy..

– (2) – Smaragdová deska II – Síně Amenti

Hluboko v srdci Země leží Síně Amenti, daleko pod ostrovy potopené Atlantidy, Síní Mrtvých a síní života, koupajíce se v ohni nekonečného BYTÍ.

– (3) – Smaragdová deska III – Klíč k Moudrosti

Já, Thoth, Atlanťan, odevzdávám svou moudrost, své poznání, svou sílu. Svobodně to odevzdávám dětem lidí. Kéž by i oni takto dále odevzdávali, aby závoj tmy světa z jednoho konce na druhý mohl být prozářen moudrostí.

– (4) – Smaragdová deska IV – Zrození Vesmíru

Naslouchej, ó člověče, hlasu moudrosti, naslouchej hlasu Thotha, Atlanťana.
Volně dnes dávám svou moudrost, shromážděnou z času a prostoru tohoto cyklu. Mistr mystérií, Slunce rána, žijící navěky, dítě Světla, zářnou svítivostí, hvězda rána.

– (5) – Smaragdová deska V – Obyvatel Undalu

Často snil jsem o pochované Atlantidě, ztracené v dobách, které pohltila tma. Z aeonu na aeon jsi ty existovala v kráse, jas svítil skrze temnotu tmy.
Mocný vládce, všemu pozemskému vládnoucí, Pán Země v dni Atlantském.

– (6) – Smaragdová deska VI – Klíč Magie

Naslouchej, ó člověče, moudrosti magie. Naslouchej znalostem sil zapomenutých. Dávno, v době prvního člověka, začala válka mezi temnotou a světlem. Lidi, tehdy jako teď, byli naplněni obojím, temnotou a světlem; a zatímco v některých měla převahu temnota, jiným světlo zaplňovalo duši.

– (7) – Smaragdová deska VII – Sedm Pánů

Poslouchej, ó člověče, a naslouchej mému hlasu. Otevři svůj prostor mysli a pij z mé moudrosti. Temná je cesta Života, kterou cestuješ. Mnoho je jam, které ti leží v cestě. Vždy se snaž dosáhnout větší moudrost. Dospěj k tomu a bude to světlem na tvé Cestě.

– (8) – Smaragdová deska VIII – Klíč Mystérií

Tobě, ó člověče, dal jsem svoje vědomosti. Tobě dal jsem Světlo. Poslouchej teď a získej moudrost přinesenou z vesmírných úrovní shora a nad.
Ne jako člověk, stal jsem se osvobozeným od dimenzí a úrovní. Pokaždé, beru na sebe nové tělo. Pokaždé, měním svou formu.

– (9) – Smaragdová deska IX – Klíč ke Svobodě Vesmíru

Naslouchej, ó člověče, poslouchej můj hlas, který učí Moudrosti a Světlu v tomto cyklu. Učí tě, jak se zbavit temnoty, učí, jak přinést Světlo do tvého života.
Snaž se, ó člověče, najít velkou cestu, která vede k věčnému Životu jako Slunce. Odvrať pozornost od závoje temnoty. Snaž se stát Světlem ve světě. Učiň ze sebe nádobu pro Světlo, ohnisko pro Slunce tohoto prostoru.

– (10) – Smaragdová deska X – Klíč Času

Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru.
Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru Řád a Harmonii. Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy.

– (11) – Smaragdová deska XI – Klíč k cestě Vzhůru a Dolů

Slyšte a poslouchejte, ó děti Khému, slova, které jsem zanechal, které vás přivedou ke Světlu. Vězte, ó lidé, že jsem poznal vaše otce, ano, vaše otce v čase dávno minulém. Nesmrtelný jsem byl přes všechny věky, žijící mezi vámi, odkdy začala vaše moudrost.

– (12) – Smaragdová deska XII – Zákon příčiny a následku a Klíč k proroctví

Poslouchej, ó člověče, slova mé moudrosti, poslouchej hlas Thotha, Atlanťana. Zvítězil jsem nad Zákonem časoprostoru. Poznání jsem získal o budoucnosti času. Vím, že člověk ve svém pohybu časoprostorem vždy bude v Jednotě se Vším.

– (13) – Smaragdová deska XIII – Klíče Života a Smrti

Poslouchej, ó člověče, naslouchej moudrosti. Poslouchej Slovo, které tě naplní Životem. Poslouchej slovo, které spoutá temnotu. Poslouchej hlas, který zažene tmu.
Tajemství a moudrost přinesl jsem svým dětem; poznání a sílu zděděnou od starších. Nevíš, že všechno se otevře, když najdeš jednotu všeho?

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

3
1
Copy link
Powered by Social Snap