Pradávná mimozemská knihovna, historie vesmíru, vzestup vědomí, dávné civilizace

Historie celého vesmíru je zaznamenána na tak zvaných CDT discích (Cloister-Dora-Teura Plate), které jsou jakousi knihovnou a záznamem veškerého dění od začátku našeho vesmíru. Jedná se o soubor 12 kusů. fyzicky existujících, stříbrně-kovových disků. Pro představu, tyto disky mají podobný tvart jako CD/DVD disky.

Byly vyrobeny na planetě Sirius B z nám neznámého materiálu a obsahují holografické záznamy. Tyto disky byly vyrobeny taranskými knežími Ur a Maharaji – Modrými lidmi ze Síria, rady Azurline, neboli Azurity nebo Eieyané. Disky byly v období před 246 000 lety předány jako dar pozemské Urtitské kultuře, která zde v té době žila. A to proto, že se Urtitská kultura připojila ke smlouvě známé jako Smaragdová úmluva.

Tyto disky obsahují všechny vědomosti o našem vesmíru, civilizacích a o veškerých evolučních událostech od vzniku našeho vesmíru před 950 miliardami let.

Disky mají sloužit jako skutečná a nezfalšovaná knihovna dat a faktů ohledně jak lidské, tak evoluce veškerých ras ve vesmíru a jejich údělu.

Urtitská civilizace obsah těchto disků přeložila do knižní podoby známé jako Maharata texty. Tyto texty obsahovaly přes 500 000 tisíc stran ručně psaného, zhuštěného písma v 590 svazcích v jazyce zvaném Anuhazi jazyk. Později byly přepisovány do dalších podob a jazyků.

Urtitská civilizace byla zničena okolo roku 208 216 př.n.l. během Chrámových válek a tak byly dva CDT disky spolu se všemi dvanácti Pečetními štíty (CDT disky jsou tak zvanými aktivátory pro pečetní štíty) ukradeny a padly do nesprávných rukou.

Po zmíněném roce, 208 216 př.n.l., byly znalosti z CDT disků cyklicky předávány lidstvu prostřednictvím tří mluvčích či překladatelů. Nicméně se vždy toto vědění podařilo nepřátelům překroutit a zmanipulovat a to právě vysvětluje zmatek v různých náboženství a výskyt ateistů.

Asi nejznámějším překladatelem a mluvčím těchto znalostí byl v Atlantské době, 22 340 př.n.l., již v mnoha článcích zmíněný Thoth, resp. Thovt (později v Řecku známý jako Hermes Trismegistus). Thovt předával lidem vědomosti a část CDT disků přepsal a předal lidstvu jako již nám známé Smaragdové desky. Bohužel, Atlantida okolo roku 10 000 př.n.l. padla a existují známky toho, že Thoth byl jedním z mnoha důvodu, proč byla zničena.

Dalším pokusem o zpřístupnění vědomostí z CDT disků došlo okolo okolo roku 2100 př.n.l. prostřednictvím zasvěcence jménem Enoch. Vědomosti se pokusil předat ve svazcích: Book of Amenti, The Angelic Rosters a Book of the Dragon. Tento pokus bohužel nevyšel.

V Kristově době úspěšně přinesli toto vědění lidstvu následující tři mluvčí – Jan Křtitel (John the Baptist), Ježíš Kristus (Jeshua Sananda Melchizedek) a Marie (Miriam). Jan křtitel bohužel svou práci nedokončil, Ježíš Kristus vytvořil šest knih a Marie tři. Knihy Enocha, Ježíše a Marie tak dohromady tvoří 12 z 15 tak zvaných chybějících knih bible, což byly původní a originální části učení linie Essenského bratrstva. Bohužel, toto originální učení bylo definitivně zfalšováno a překrouceno do podoby náboženského dogmatu na Nicejském koncilu v roce 325 n.l. a to ze strany Římské církve. Bohužel ani Král Artuš a jeho Rytíři kulatého stolu nebyli zcela úspěšní ve zvrácení celkové situace.

V roce 1600 n.l. Azurité získali zpět první z chybějícíh CDT disků a v listopadu 1999 n.l. pak získali i ten poslední, chybějící disk. Tento disk měl název Tabulky svědectví. Tento disk držela Svobodozednářská rodina, které jej ukrývala již od Atlantských dob.

Dalším důvodem, proč vědomosti v podobě přeložených svazků z CDT disků byly předávány a překládány lidstvu byl ten, že chtěli lidstvo připravit na přirozené cyklicky přicházející období. Toto období se nazývá Hvězdný aktivační cyklus (Stellar Activations Cycle). Bohužel, tento cyklus zhavaroval po roce 208 216 př.n.l. Již na Atlantidě věděli, že vrcholem tohoto cyklu bude období mezi roky 2000 – 2022 n.l., tedy doba, ve které nyní žijeme. Proto i Mayský kalendář během/v tomto období skončil.

Vždy právě šlo o to, napomoci lidstvu v tom, aby si bylo schopno udržet si určitou vibrační či morální úroveň, neboť o to se v tomto vzestupném období jedná. Proto zde máme druhou stranu, ty, kteří se nám v tom snaží zabránit. Nechcou totiž, aby jsme postoupili a snaží se nás mást dezinformacemi, válkami, konzumní společností a tím odvádět naší pozornost! Čím jsme tedy morálně, duševně a frekvenčně níže, tím lépe pro ně. Lidé se ale probouzejí a prohlíží tento závoj vnucené beznaděje a zatím vyhrávají, snad ale není pozdě, protože konec tohoto vzestupného období se blíží!

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

1 komentář u „Pradávná mimozemská knihovna, historie vesmíru, vzestup vědomí, dávné civilizace“

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap