Kdo doopravdy jsme? Vzpomeňte si a zpřístupněte si schopnosti, které v sobě máme všichni

Prožili jste někdy naprosto živý sen? Jak je možné, že máte někdy naprosto živý, křitálově jasný sen a to co se v něm stalo, se doopravdy právě stalo nebo se stane příští den, za měsíc nebo za rok či za deset let? Je jedno kdy, dělo se to ,,online” a nebo se to prostě stane v někdy v budoucnu.. Ale jak je to vůbec možné?

Přemýšlejme o tom…

Je to věc, kterou zažije většina lidí dříve či později, v určité fázi svého života.. Je to určité znamení, které říká, že nejsi jen to málo co si doopravdy o sobě myslíš a co si většina o sobě myslí, ale jsi něco víc..

Je důležité si vzpomenout a uvědomit co a kdo opravdu jsme.. K tomu je zapotřebí zlepšit si, či ,,vyostřit”, své schopnosti k tomu potřebné..

Tuto schopnost můžeme procvičovat každý den, každou noc, úplně všichni, protože každý jedinec na planetě je toho schopný. Neustálým procvičováním svých schopností brzy zjistíte, že jste velice úspěšní v získávání žádaných informací, ať už se jedná o obrazové nebo pocitové informace a hlavně zjistíte i to, že tyto informace získáváte naprosto přesně a zřetelně..

Ritambhara pragya

Asi si říkáte, co ritambhara pragya znamená.. Jedná se o úroveň bytí, kdy jsme synchronizováni, kdy je naše mysl synchronizována s vědomím, či ,myslí” vesmíru a vše je nám známo. Je nám známa minulost, přítomnost i budoucnost, vše v jednom okamžiku.. Vše jsme schopni vidět a vědět.

Mnoho lidí tyto skutečnosti přehlíží nebo jim nevěři. Ve většině případů ale věří tomu, že to nedokáží.. Tímto se ale přímo předurčí/naprogramují k okamžitému selhání.. Musíte tomu tedy věřit, ,,zmáčknout reset” a ,,přeprogramovat” se a tím se nasměrovat a předurčit se k úspěchu. Toto je základním kamenem úspěchu úplně ve všem.


Pojďte si vzpomenout, kdo opravdu jste, vypilováním cvičících technik, které Vás začnou rozvíjet správným směrem.. Je to ale na vás, jakou cestu si zvolíte a zda jste ochotni tyto techniky provádět a dozvědět se něco o sobě samém. Tohle je klíčem k porozumnění psychologických a dokonce i fyzických dynamik vědomí a jak mohou být manifestovány, jako je schopnost vidět vzdálená místa nebo dokonce i jiný čas, jako budoucnost svou či budoucnost jiných míst a lidí..

Tohohle všeho můžete dosáhnout, pokud porozumíte základní problematice vědomí a jejím samotným základům. Nejste jen bytost uzavřená ve svém rámci své fyzické schránky a pouze v tomto čase a místě… Jste ve skutečnosti propojeni vědomím s každičkým bodem ve vesmíru a každičkým bodem v čase. Týká se to jak přítomnosti, tak i minulosti a dokonce toho co se stane, což je spojeno s viděním budoucnosti. Tohle je skutečnost, která byla nejen nevědomou veřejností, ale i cílem vládnoucích skupin, odsunuta na kolej mysticismu.

Někteří jsou přesvědčeni, že se k takovým schopnostem dostanou pouze stylem, že se uzavřete na 50 let v nějaké jeskyni a budete tam žít osamotě a pouze takto tyto zkušenosti budete moci získat a zažívat. Tohle je škodlivý a neblaze rozšířený mýtus rozšířený také duchovními a spirituální vůdci, který není pravda.
Nemuíste být v nějakém esoterickém a asketickém prostředí a nastavení, aby jste zažívali a rozvíjely tyto prožitky. Tohle je něco, co se musí vymítit, takhle opička sedící na našem rameni neustále nám říkající, že jsem jen malá a bezvýznamná věc žijící zde na Zemi, předurčena poslouchat vládnoucí. Říkající vám tyto lži neustále dokola a že je to vaším posláním..

Protože pokud o sobě budete smýšlet jiným způsobem, jako kdo a co jste, tak vaše vědomí se stane schopné se připojit ke globálnímu a kolektivnímu vědomí, které sídlí daleko za hranicí prostoru a času.

Důvodem, proč hlubší inteligetní elementy společnosti nechcou, aby veřejnost o této skutečnosti vědela je, že je extrémně užitečné mít tyto lidi s těmito schopnostmi pouze na své straně a nechcou, aby se lidé s různými schopnostmi pohybovali i někde jinde. Za druhé vědí, že pokud by lidé porozumněli ohromné síle vědomí, tak by si lidé sami mohli změnit směr, kterým se společnost a celé planeta uhání. Tohle nemohou dopustit, protože potřebují, aby jste se chovali jako stádo oveček, které udělají to, co oni přikážou.. Jak Vám již jistě dochází, je tomu bohužel tak..

Jste vysoce inteligentní světelná bytost a schopnost vidět jiná místa a jiný čas je Vaše přirozená a vrozená schopnost.

Jakmile dosáhnete kritické hodnoty inteligence a vědomí, všemu tomuto a vašemu okolí porozumíte a uvidíte bez větší námahy velice vzdálená místa, klidně i na druhé straně vesmíru spolu v jiné časy.

Tohle je to, jakým směrem byste se měli ubírat, jak být směrováni, jak v práci tak v rodině.

Existuji jak věda, vědění a intelekt. Existuje ale i vědomí, které lze cítit. Vysoké vědomí Vám také pomůže v práci, např, když jste učitel, můžete se vcítit do svého žáka a vycítit jeho potřeby atd..

Jaké jsou zmíněné techniky, které lze denno denně procvičovat, aby jsme se přiblížili či dosáhli této úrovně uvědomění?

Procvičování, chápání a rozlišování svých schopností

Následujte tyto kroky, které můžete provést i doma, pokud jste ve společnosti 2-3 lidí. Vemte si nějakou krabici. Jeden z Vás pujde z místnosti pryč a dá jednu, jakoukoliv věc do krabice. Ostatní samozřejmě neví o jakou věc se jedná.
Ponořte se do stavu meditace a zapomeňte na jakékoliv nasměrování se do vzdáleného vidění, pouze zůstaňte v procesu prožívání své bdělé ale hluboké meditační mysli. Provádějte základní meditační techniky, jako je dýchací technika nebo mantry nebo obojí. Záleží, jakou meditační techniku používáte a jaká Vám sedí nejlépe.


Jakmile jste v hlubokém meditačním stavu, místo toho, aby jste hádali, co je v dané krabicy za věc, pouze nechte svou mysl odpočívat a zeptejte se jí, co je uvnitř. Můžete dostat odpověď ve formě obrazu ale také můžete dostat odpověď ve forme slova nebo získat jen jeho aspekt..
Klíčem k úspěchu je nepřemýšlet nebo jakkoliv nehádat co je uvnitř, jako při nějaké dětské hře. A to je právě to, co mnoho lidí dělá. Musíte být k sobě naprosto upřímní, jako ,,Opravdu cítím co je uvnitř? Nebo stále jen hádám”.. Ze začátku nejspíše na tuto otázku nebudete znát odpověď, protože Vaše mysl může začít získávat různé informace odkukoliv. Další věc je ta, že musíte rozumnět tomu, co Vaše mysl dělá. Je to skutečné umění a za tím je celá ta věda, to je ten celý trik, jak tomu všemu porozumnět a začít opravdu něco cítit.

Začnete získávat něco, co je přesná a objektivní pravda pomocí vzdáleného pozorování. A teprve pak, vaše mysl začne dělat rutiní práci a poskočíte v tomto procesu o velký skok vpřed a budete cítit a vědět co v té krabici je za předmět.. Jak to ale vše rozeznat? Musíte tuto schopnost neustále cvičit, cvičit a cvičit. Protože čím více budete procvičovat tuto schopnost, tím lépe a jednodušeji poznáte, co vlastně děláte a co Vám vaše mysl chce sdělit. Takže pokud tuto techniku s krabicí, co je uvnitř, budete neustále opakovat, začnete poznávat, jaké to je to cítit, jak se cítíte vy a budete tyto skutečnosti naprosto přesně vnímat. Budete vědět, jaký to je pocit, když si vaše mysl začne povídata sdělovat Vám žádané informace.


Pokud si vzpomeneme na to, o čem jsme mluvili na začátku, ohledně vizí během spánku. Než půjdete spát, mějte u postele zápisník, aby jste si po probuzení mohli zapsat vše, co jste zažili a potvrdit si, že jste zažili lucidní snění, tedy že jste během spánku byli vzhůru a jste schopni cestovat na jiná místa a poznávat je. Takto si zapisujte vše co jste zažili a procvičováním zjistíte, že vidíte stále více a pamatujete si zřetelně to, co jste zažili. Jak tuhle schopnost procvičovat aby Vám to šlo stále lépe a lépe?

Je to možné i během velmi hluboké relaxace či během i takzvaného šlofíka, kdy se jemně snažíte vstupovat do a ven ze snu. Nejlepší je tyto schopnosti procvičovat během hlubokého meditačního stavu, kdy se snažíte se něco záměrně dozvědet a necháte to k vám jen tak připlout, ale přitom stojíte jakoby stranou (Váš intelekt a ego), tak se k vám žádaná informace, jakoby lusknutím prstů, dostaví. Takhle jednoduché to je.

Jiná věc je ta, když jdete spát a usínáte, nebo když se začínáte skoro probouzet po spánku a ze spánku pomalu vycházíte, ale stále se nacházíte v napůl ospalém nebo napůl bdělém a spícím stavu, ale jste již odpočatí. V tomto kritickém bodě, na této křižovatce mezi snem, spánkem a mezi probouzením, když jste naprosto zrelaxovaní, mějte záměr něco vědět, vidět nebo se dozvědět, vyřešit nějaký problém. Poté zjistíte, a budete velice překvapeni, jak přesnou informaci, o kterou jste žádali, získáte.

Procvičujte vzdálené vidění každičký den, buďte dbalí a cvičte to 2-3x každý den při hluboké meditaci a budete překvapeni, jak rychle budete postupovat vpřed a jak rychle se budete rozvíjet a získávat tyto schopnosti, které máme všichni..

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap