Nový světový řád, tajná organizace ,,Rodina” ovládající svět. Kdo je opravdu nejmocnějším člověkem na světě?

Svět jak ho známe a jak se nám prezentuje, je nám ve skutečnosti prezentován. Směr, kterým se svět ubírá a co si lidstvo má myslet je řízeno tajnými organizacemi, které oficiálně neexistují a nikde o nich nenajdete ani zmínku. Tak kdo ho opravdu řídí? Nejsou to prezidenti či králové, není to OSN ani podobné oficiální organizace. Vše je řízeni lidmi, kteří oficiálně ,,neexistují” a k tomu používají nástroje, jako je náboženství..

Náboženství a jeho původní smysl a význam bylo kompletně překrouceno a přetvořeno. Vyvstává zde otázka, zda vůbec je možné někde dohledat a pochopit původní význam a smysl Kristova poselství a kázání?
Jisté tajné organizace překroutili náboženství a Ježíše Krista tak, aby byli schopni ospravedlňovat své skutky a ovládat masy lidí. Tyto organizace vznikaly a vznikají po celém světě již tisíce let, ale ty nejmocnější v moderních dějinách vznikly na americké půdě.

Všimněte si, že Američané (prezidenti, politici, kongresmani, natočené dokumenty či filmy) se vždy ve svých projevech a písemnostech všude odkazují na boha či Krista. Již jsou za ty desítky let, neustálým masírováním náboženstvím tak ovlivnění, že odkazy na Krista používají úplně všude. Ale Proč? protože všem, kdo ve své mluvě použijí alespoň jedenkrát zmínku o Kristovi, tak lidé ihned věří a odpouští mu. Neustále všichni zmiňují výňatky a příběhy z bible. Tohle prosadila tajná organizace, zvaná ,,Rodina“.

Rodina

Rodina je nepříliš známá organizace s celosvětovým dosahem a obrovskými a někdy i překvapivými konexemi. Ovládá a ovlivňuje všechny vlády světa již cca 66 let, takže i všechny americké prezidenty. Říká světovým vládám, politikům a kongresmanům jak se dostat z těžkých politických situací, např. po sexuálním skandálu apod,. Začnou se hlavně odvolávat na víru a bibli, zmíní Krista a tím již mají u lidí zajištěnou větší část důvěry a odpuštění, protože přece bůh odpouští všem hříšníkům a v bibli se to píše nesčetněkrát.


Rodina vysílá své představitele po celém světě, aby se setkávali s hlavami státu a učili je, jak být vedeni bohem a přitom je ovlivňují tak, jak rodina chce, aby se zachovali. Dotyčný nakonec provede to co rodina chce a přitom si myslí, že to bylo z jeho či boží vůle.

Rodinu založil nor, Abraham Vereide, který emigroval do Ameriky, a to mezi lety 1936-1936, kdy vzal 19 nejbohatších a nejmocnějších lidi v době největší hospodářské krize a započali tak zvané modlitební snídaně. Tuto sešlost zavedli proto, aby vymysleli, jak si udržet svá obrovská bohatství a postavení a z těchto lidí vybrali, jakoby boží rukou, starostu a guvernéra..

Nejznámější postavou Rodiny je ale Dougles Coe, který tuto myšlenku rozvinul do obrovských rozměrů a z různých názvů organizace, vytvořil Rodinu. Vytvořil to tak proto, aby byli neviditelní, protože když nejste organizace, neexistujete. Jste jen klub přátel, kdy se setkáváte a klábosíte. Nemáte žádný oficiální rozpočet, žádnou hierarchii vedení, nic.. Doug po desetiletí získával ještě větší vliv a nikdy nechtěl, aby byl zmiňován svým jménem, ale pouze jako ,,přítel”.

Myšlenka Rodiny je taková, že ,,Čím více jste neviditelní, tím větší vliv máte”. Hlavním pravidlem je to, že neexistují, nikdo se o nich nezmiňuje a vlastně jen hlásají slovo boží ve smyslu ,,Ježíš plus nic”. Proto si říkali, a vymyslel to Doug Coe, ,,Rodina“. Protože to nevyzní jako organizace, ale spíše jako kruh přátel a rodiny. Žádné členství, žádná hierarchie vedení. Prostě naprosto neviditelná organizace.

Rodina vše postavila na náboženství. Proč? Protože jak jen přesvědčit mocnosti světa aby s Vámi nevědomky spolupracovali? Jak je ovlivňovat, aby o tom nevěděli a mysleli si, že to dělají ze své vlastní vůle? Přece přes náboženství, přes Krista. Proto nenápadně tyto modlitební snídaně, které se konají jednou za rok, prosadili po celém světě a zástupci Rodiny tam jezdí a všichni jsou vlastně rádi, že tam jsou a že se to koná.. Nevědomky ale dělají přesně to, co chtějí a používají k tomu již pokřivené výklady původního Kristova/božského učeni…


Je to neustálá masáž, neustále a nenápadně do lidí vsouvat, že to jsou cesty boží, že to je Kristus.. A pak, když se o tom politik zmiňuje, modlí se, nikdo mu to nemá za zlé a všichni s nim soucítí a hned mu dávají za pravdu, že tomu tak je, že to co říká je tak správně.. Když to slyšíte ze všech stran, každý den, několikrát, tak to ve vás zanechá zakódovaný vliv, že cokoliv a kdokoliv s tímto spojený musí být dobrý a můžeme ho následovat a dělat to, co nám říká.. Je to jen manipulace s lidmi, kterou už většina lidí nevnímá a bere to jako samozřejmost, že musíme poslouchat ty, co vládnou, protože jsme si je přece zvolili.
Musíme si vzít léky, které nám řeknou, aby jsme přežili. Musíme se naočkovat, protože nám to přikazují….
Nejhorší je, že už ani politici, kongresmani v Americe, už si toho také nejsou vědomi, že jsou jen loutkami v něčí hře, ve hře tajných organizací, jako je Rodina.

Modlitební snídaně

Každý rok v únoru se v Americe pořádá modlitební snídaně, kterou zavedla právě Rodina, ale nikdo o tom neví. Všichni prezidenti se jí každý rok musí účastnit ,,z vlastní vůle”. Všichni tvrdí, že ji pořádá kongres a pozvánky rozesílají kongresmani. Rodina zůstává opět neviditelná. Tato modlitební snídaně má jen jeden účel. Navenek se tváří jen jako modlitební snídaně, ale účel má takový, aby se na jednom místě sešlo co nejvíce, nejlépe všichni, vlivní lidé na planetě a mohli spolu diskutovat a navazovat přátelství a navzájem se pozvat na návštěvy. A takto se ovlivňují vůdci na planetě Zemi, aniž by o tom někdo věděl. Rodina, Doug Coe a jeho vyslanci z Rodiny, poté nenápadně, opět přes Ježíše Krista, navrhuje a nenápadně ovlivňuje co a jak se má kde stát a udát a ovlivňuje směr světových dějin.

Zajímavostí je, že na tuto snídani se nedá koupit lístek, musíte být pozváni.. A o tom to celé je, jde jen o vztahy mezi nejmocnějšími… A toto je právě Nový světový řád..
Neboli, činy a projevy nejmocnějších lidí světa jsou řízeny lidmi, o kterých nikdo neví a neví o tom ani ti, kteří jsou jimi ovlivňováni. Takto si lidé v pozadí hrají s lidstvem!
Pod názvem modlitební snídaně si lidé představí jedno ráno, ale to není pravda. Tito lidé se takto setkávají a rozšiřuji svůj vliv prakticky celý týden. Jedná se o obědy, večere apod, po celý týden.. Jedná se vlastně o tajný, lobingový festival.

Rodina a její vliv po celé planetě

Když už se ale o Rodině ví, když se to před několika lety všechno provalilo a jsou o nich napsány knihy a dokumenty a oficiálně se o nich mluví, tak to jistě znamená, že již dávno vznikla jiná tajná organizace, a možná i mnoho dalších po celém světě, kteří se snaží stejným či podobným stylem tahat za nitky tak, aby se svět choval tak, jak oni chtějí… Jde zde jen o to, kdo má na světové vůdce větší vliv a jak moc jste tajní, protože platí, že ,,čím více jste neviditelní, tím větší máte vliv“.


Vyvstává zde také otázka, kdo vůbec ten Douglas Coe byl (zemřel v roce 2017). Přes 50 let byl součástí světových dějin a udával jejich směr, i když byl v pozadí. Ale prostřednictvím světových vůdců děj světových dějin opravdu udával. Samozřejmě, že Rodina není, nebo nebyl, jen Doug, jejich členové zastupovali Rodinu po celém světě. Ale všude, na těch hlavních konferencích a modlitebních snídaních byl vždy Doug. Kdo to ale tedy byl? Nastrčený člověk ovládaný např. mimozemšťany? Nebo dokonce mimozemšťan sám, který si s lidstvem přišel jen hrát? Měl např. schopnosti vizí, kdy viděl budoucnost, či se mu zjevovali mimozemské bytosti ve snech a říkali mu, co má dělat? Je za tím ještě někdo úplně jiný a používal Rodinu jako prostředníka k tomu, aby Rodina ovlivňovala směr světových dějin ale sami byli zakryti hávem neviditelnosti?
Ať už Doug byl čímkoliv, byl ovlivňován kýmkoliv, bezesporu to byl nejvlivnější a nejmocnější člověk na světě! Tvrdí to všichni, kdo ho znali i neznali, i členové Rodiny. A nyní ho zastoupil jiný člověk, či již zastupuje několik let..

Nadvláda nad lidmi a příchozí rok 2022

Nás, obyčejné lidi, vlastně většinu populace, drží v nevědomosti a krmí nás informacemi, které oni chtějí, aby jsme jim věřili a nepletli se do jejich záležitostí. Říkají nám, co máme dělat a čemu máme věřit, ale stylem, že si to vlastně zvolíme sami, ze vlastně my jsme ti, kteří si tuto cestu dobrovolně zvolili, takže není nikdo proti. A přitom se sami připravují na nový svět, drží klíče k tajemství světa, k tajemství lidí, k tajemství o vesmíru, vyspělých civilizacích, historii a budoucnosti lidstva a k tomu, co je vlastně za celou tou naší existencí. Pouze nás využívají ke svému prospěchu a připravují se na poslední soud, který se blíží, aby se ho snažili nějakým způsobem obelstít, protože vědí, že takoví lidé ho nepřežijí…

Vždy šlo jen o nadvládu lidí, jak vládnout lidem a říkat jim co dělat a co nedělat, aby se lidé stali svou vlastni vůlí stádem poslouchajících oveček. Přitom by si měli být všichni lidé rovni a nikdo by neměl vládnout nikomu. Jenže jsou zde ,,vetřelci” kteří chtějí ovládat myšlení lidí a pomoci kolektivního vědomí pozměnit svět dle svého. Všechno, jako jsou média, do nás denno-denně vtloukají vše špatné, co se na světě stalo, tím neustále v nás podněcují špatné myšlenky, nenávist a beznaděj. Tímto pak trpí i celá planeta, protože tato negativní energie je pak všude kolem nás a ovlivňuje všechny a všechno. Navíc, čim více lidí na planetě je, tím více negativní energie se vytváří a jak to ani planeta Země už nedokáže snést, tak se začíná bránit. Proto ty neustále se objevující vichřice, uragány, záplavy, bouřky, které z ničeho nic proletí, napáchají velké škody a hned zmizí. Planeta Země se to tu snaží sama pročistit, protože jen povodněmi, vichrem či sopkami, které zalévají povrch lávou nebo vytváří praskliny v zemi, dokáže planeta Země tuto negativní energii, která je ,,nalepena” všude, alespoň trosku smýt z povrchu. To ale nestačí, je totiž nalepena na všech věcech, i na nás, je ve vzduchu, je všude. Všichni to v podvědomí cítíme, že se děje něco divného s planetou a s námi všemi. Vše se zrychluje a zrychluje a do roku 2022 to bude stále stoupat. Poté přijde rok 2022 a přijdou velké, obrovské změny, které si neumíme ani představit..

O tom ale až příštím článku..

Zdroj: Fakta o Rodině pochází z 5-dílného seriálu The Family – Rodina: záhady moci. Jako předloha byla použita kniha The Family od Jeff Sharlet.
Článek byl doplněn o vlastní myšlenky.

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap