Aztécká pověst o stvoření lidstva a Teotihuacán

Pod současným hlavním městem Mexika, Mexico city, se nacházejí trosky starověké aztécké metropole známé jako Tenochtitlan.
Aztékové ovládali většinu centrálního Mexika od 14. do 16. století n.l., a Tenochtitlan je považován za jejich první oficiální sídlo… Jedná se o neuvěřitelně sofistikované město obsahující pravidelnou síť vodních kanálů a dlážděných cest.
Ale podle jejich historických záznamů zde nebyla aztécká civilizace jakžto původní civilizací.

Aztékové říkají, že jejich počátky pocházejí z místa zvaném Chicomoztoc, které se nacházi severně od Tenochtitlanu.
Zde se nacházela jeskyně a uvnitř ní bylo sedm různých sálů a v nich sedm různých kmenů.
Aztékové tvrdí, že jsou potomci sedmi kmenů, kteří přišli ze sedmi sálů Chicomoztocu.
Ačkoliv se Chicomoztoc považuje pouze za bájné místo, někteří vědci věří v objevení archeologických důkazů potvrzujících že toto místo opravdu existuje a je umístěno vedle
starověkému pyramidovému komplexu dnes známého jako Teotihuacán.


Mnoho výzkumníků se domnívá, že místo sedmi sálů se může v současnosti nacházet
vedle hlavního Teotihuacanského chrámu zvaného Pyramida slunce, severně od Údolí Mexika.

Pyramida slunce
Pyramida slunce

Pod chrámem se nachází opravdová jeskyně se sedmi různými komorami táhnoucími se dovnitř. A právě odsud, jak aztékové tvrdí, pocházejí jejich potomci. Právě z toho důvodu by dávalo smysl, proč Pyramida slunce, což je hlavní chrám, je postavena právě zde. Protože je postavena přímo nad těmito sedmi síněmi.

V 16. století, španělský kronikář Geronimo de Mendieta zaznamenal pověsti místní domorodé populace. Podle jejich vlastního popisu, aztékové věřili, že byli vytvořeni skupinou cizích bohů uvnitř sedmi sálů. Mendieta tuto zpávu o o aztécké pověsti zaznamenal do svých spisů.

V této zprávě popisuje obří jiskřící nůž, který přistál na Zemi.

,,A Země se třásla a chvěla jak ohromný jiskřící nůž přistával. Poté se z této věci vyhrnulo
1600 bohů, aby vytvořili aztéckou civilizaci.”

Mimozemská vesmírná loď

Aztékové mluví o velkém množství bohů, kteří sestoupili na Zemi a vytvořili lidstvo.
Stvořili lidsvo z kosti, popelu a jejich vlastní krve. Vytvořili je podle jejich vlastní představy. Ale stvořili je proto, aby je lidsvo uctívalo a sloužili jim.

Všechny starověké báje mají nějaký pravdivý základ, ikdyž se výklad za staletí a tisíciletí vždy trošku změní. V této pověsti máme zničeho nic popis gigantického jiskřícího nože, který sestoupil z nebe a někdo z něho vystoupil. Kde by ale starověký národ přišel s takovou myšlenkou, kdy jikřící nůž sestoupí na zem a vycházejí z něj bytosti, kdyby toho nebyl svědkem? Je jasné, že museli být svědky přistání nějakého typu vesmírné lodě. To tedy znamená, že se setkali s vyspělou civilizací, která Zemi navštívila a přiletěla z vesmíru, respektive se vrátila zpěta hrála důležitou roli ve vývoji lidstva a jeho další případné genetické modifikaci.


Primitivními metodami, jak tvrdí mainstream, nemohl být Teotihuacánský komplex postaven, protože je to komplex o skoro 20 km čtverečních. Je to nejstarší a nejvíce sofistikované město v Mezoamerice, na uzemí táhnoucím se od severního Mexika
dolů přes střední Ameriku. Tato civilizace předchází májské kultuře nejméně o stovku let a čítatala přibližně 100 000 obyvatel.

Teotihuacan se stal vzorem pro všechny nové městské státy.
Hlavním znakem komplexu jsou dvě velké pyramidy, známé jako Pyramida Slunce a Pyramida Měsíce a dále chrám zasvěcený bohu Quetzalcóatlovi, opeřenému hadu.
Tyto stavby stojí podél hlavní třídy pojmenované Álejí mrtvých. Přes 200 malých budov,
vyvýšených plošin a pyramid se nachází v sousedství hlavní třídy. Mimo tento komplex jsou zde tisíce bytných čtvrtí.

Nejvíce zvláštní na Teotihuacánu je to, že nikdo přesně neví, kdo skutečně postavil tuto metropoli nebo co se stalo s jejími obyvateli. Teotihuacán, navzdory jeho velikosti, nemá žádné písemné památky.

V Mezoamerice jsou další kultury, které používaly písmo. V Teotihuacánu však ne. Takže nemáme jasno v tom, co se opravdu v Teotihuacánu událo. To je velice zajíámavé, protože to může znamenat, že celý komplex je o mnoho a mnoho let, stovky či tisíce let starší, než se domníváme.

A nejsme schopni najít důkaz o jejích vládcích. Nevíme, kdo byli původní Teotihuacánci.
Nevíme, odkud přišli.
Nevíme, jak byli schopni vybudovat úplný, rozsáhlý komplex, prostřed ničeho a byli schopni uživit tisíce obyvatel …
Nemáme žádný vývoj, evoluci, ani možnost ukázat, odkud to vše pochází. Musíme se proto ptát: odkud to pochází?

Byli to ale Aztékové, kdo pojmenovali toto místo, Teotihuacán… Město Bohů. Což mluví samo za sebe..

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap