Kdo obýval Zemi před ,,rodem” člověk? Nález nových artefaktů

Čímdál více lidí na planetě uznává, pod návalem dalších a dalších důkazů a nalezených artefaktů, že nejsme první civilizací, co na Zemi žila. Není tím myšleno náš moderní svět ani posledních 6 000 let vývoje, kdy na všech místech světa nálézáme pozůstatky starých civilizací, jako Sumerů, Mayů, Egypťanů apod. Ale mnohem starší civilizace, které zde žili mnohem, mnohem dříve než my.

Dle nálezu kosterních pozůstatků se odhaduje, že člověk, jako rod, je starý 2,8 milionu let a dle mainstreamu zde předtím nebyla přítomná žádná, človeku podobná a inteligentní forma života. Tuto pravdu se nám snaží vnutit již od školního věku.

Jak lze pak ale vysvělit všechny ty ukryté poklady, pozůstatky a megalitické stavby po celém světě, které jsou datovány do mnohem, mnohem starších dob?

Je jasné, že člověk zde není první civilizací, které na Zemi žije a že není jedinou inteligentí formou ve vesmíru. Lidská civilizace je oproti jiným civilizacím ve vesmíru jako novorozenec. Vyspělých, mnohem vyspělejších civilizací než jsme my, žije ve vesmíru nespočet a některé nás, jak je známo, navštěvují a mnoho lidí po celém světě s nimi přišlo do styku.

Vyspělé civilizace nám pomohly v dávných dobách se rozvíjet a urychlit tak náš vývoj. Je možné, že pomohly i mnohem starším civilizacím, které zde žily před ,,rodem” člověk a dokonce zde samy žily před dávnými věky, a proto o planetě Zemi ví a neustále se sem vracejí.

Hodně diskutovanými dávnými civilizacemi jsou např. Lemuria nebo Atlantis.


Našly se ale důkazy o mnohem starších civilizací, než jsou ty zmiňované, které tyto dvě předcházejí ještě mnohem dále do minulosti, dokonce až do doby před 2-3 miliardami let!

Tato civilizace žila na území dnešní Jižní Afriky. Byly zde nalezeny pozůstatky civlizace, díky vykopávkám blízko Klerksdorpu. V této lokaci byly nalezeny tuny starodávných artefaktů, které nejsou zjevně přírodního původu a bylo potvrzeno jejich stáří, které činí 2-3 miliardy let. Tudíž je jasné, že na planetě Zemi žili před miliardami let jiné civilizace, které se zde buď vyvinuly nebo se zde usadily.

V 19. století byly dokonce nalezeny artefakty na Dorchestrestkém území, v Massachusetts, které jsou datovány do stejného období.

Nalezeny byly také otisky nohou, které jsou datovány až do doby před 500 miliony let.

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap