Kolektivní vědomí

V dobách dávno minulých lidé na planetě Zemi měli mnohem větší povědomí o duchovním propojení něž jaké máme dnes. Toto duchovní, resp. kolektivní propojení vědomí neustále existuje a nikdy se nevytratilo a ani se nevytratí. Jen jsme se od tohoto vědění odloučili a nyní žijeme v době, kdy opět nacházíme, že něco takové opravdu existuje a čímdál více lidí je si toho vědomo.

Dáme si velice známý příklad, který je nazýván ,,Syndrom sté opice”.

Vědci pozorovali skupiny opic stejného druhu nacházející se na různých ostrůvkách nacházející se nedaleko od sebe, ale oddělené mořem. Tudíž tyto opice nemohli přes ostrov spolu komunikovat, protože si neumí postavit vor a přeplavat z jednoho ostrova na druhý. Všechny opice se ale chovají téměř stejně nezávisle na sobě.
Poté se snažili jednu opici naučit novou dovednost, jako je např. rozbíjet plody kamenem, aby se dostali k jádru a mohli se najít. Nebo omývat hlízy ve vodě tak, aby je nemuseli pracně čistit. Poté, co se tuto dovednost jedna opice naučila, tak to předala dalším opicím na ostrově a ty dalším a dalším na jednom a tom samém ostrově.
Jakmile to umělo dostatečné množství opic tak všechny opice na ostrově začali tuto novou dovednost denno denně používat. Teď ale přijde ta nejzajímavější část celého experimentu.
Jak vědci pozorovali ostatní opice na ostatních ostrovech, které ale neměly žádný kontakt s opicemi z ostrova, kde již všechny používají novou dovednost, tak zjistili, že zničeho nic opice na ostatních ostrovech začaly tuto novou dovednost také používat. Jak si ale tuto novou dovednost mohli předat? Když spolu nebyly v žádném kontaktu? Odpovědí je kolektivní vědomí.

Kolektivní/společné vědomí existuje mezi námi již od počátku věků. Čím více lidí věří či umí nějakou věc a předává ji dál a dál dalším lidem, je neustále snazší a snazší pro ostatní se tuto novou dovednost naučit. Až množství lidí přesáhne určitou hranici, tak se poté stane podobná věc jako u opic ze syndromu sté opice. Dovednost se najednou naučí i ostatní lidé. Ať už se jedná o dovednost nebo o vědomost, při dosáhnutí určité hranice se to předá všem na planetě a už je jen na nás, zda tuto dovednost či vědomost přijmeme nebo ne.

Je tedy možné pomocí mysli ovlivňovat druhé a vše okolo sebe? Určitě je to možné i pro jednotlivce, ikdyž asi velice obtížné a nedokáže to jen tak někdo. Pokud se ale sejde velké množství lidí, kteří jsou stejně naladení a otevření, pak je to mnohem snažší a je možné ovlivňovat i svět okolo sebe.

Byl proveden experiment, kdy byl v počítači vytvořen program, který generoval náhodná čísla. Těchto počítačů bylo více a byly rozmístěny na různá místa na planetě Zemi, aby byly vyloučeny lokální chyby. Počítače generovaly náhodná čísla od 0 do 1000. Pokud jste někdy viděli takovýto program v běhu, zajisté víte, že když tento program necháte běžet po delší dobu, průměr těchto náhodně generovaných čísel bude rovný 1/2. To znamená, že jakmile program spustíte a začnou se generovat náhodná čísla mezi 0 a 1000, průměr těchto čísel (vypočtete tak, že sečtete hodnoty čísel a vydělíte jejich počtem) bude ze začátku velice nestálý a může se pohybovat kdekoliv mezi 0 a 1000. Po nějaké době, kdy počítač vygeneruje dostatečné množství čísel (bavíme se o počtu čísel v řádech tisíců a více), bude se průměrná hodnota pohybovat okolo čísla 500. Nejpravděpodobněji to bude mezi čísly 498 – 502, ale čím více čísel vygenerujete, tím více se to blíží rovno 500. Můžete si to sami vyzkoušet a uvidíte, že Vám to tak také vyjde.

Tento experiment byl prováděn několikrát a normálně všechny počítače mají stejný výsledek, to je průměrná hodnota okolo čísla 500. Takto se za normálních okolností chovají všechny náhodná čísla, která jsou generována v určitém rozsahu.

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda lidé pomocí vědomí dokáží tuto zákonitost ovlivnit pomocí mysli. Oslovili tedy velkou skupinu lidí, kterou seskupili blízko jednoho z počítačů, který generoval náhodná čísla. Tato skupina lidí měla za úkol se soustředit, meditovat a myslet na toto náhodné generování čísel. Jakmile byli všichni připravení, náhodný generátor čísel se spustil.
Skupina lidí meditovala a neustále myslela na daný počítač a náhodně generovaná čísla a v době, kdy již vždy průměrná hodnota čísel byla ustálena na čísle 500, se na obrazovce počítače objevovala naprosto jiná hodnota. Průměrná hodnota byla vychýlena o pár desítek od normálu 500. Tato hodnota se neustále udržovala vychýlená po celou dobu meditace. Jakmile vědci zkontrolovali ostatní počítače na jiných místech na planetě, tak tam byla hodnota v normálu a pohybovala se okolo čísla 500 jako obvykle.
Tento experiment dokázal, že lidské kolektivní vědomí dokáže opravdu ovlivňovat okolí.

Dalším provedeným experimentem na lidech byl experiment v Autrálii, kdy byl ukázán obrázek, kde bylo najednou 100 lidských tváří, které byly ale špatně rozeznatelné. Ptali se jich na počet těchto obličejů. Rozeznali jich asi tak 5 až 6. Poté pomocí TV, pouze ale ve Velké británii, ukázali všechny obličeje, jeden po druhém, obrovskému množství lidí, takže všichni ve VB mohli rozeznat všechny obličeje. Ihned poté, druhý tým který byl stále v Austrálii, zopakovali experiment dalším, ale nevědomým lidem. Tito lidé ale už byli schopni rozeznat mnohem vice obličejů, než skupina před nimi.

Dokonce tyto experimenty neustále probíhají a bylo zjištěno, že pokud někde na planetě se stane nějaká katastrofa – přírodní, válečná nebo teroristická, která ovlivní velký počet lidí, nebo spíše celkově velkou část planety, ať už živočichů, lidí nebo přírody, tak vždy dojde k vychýlení od normálu. A čím větší oblast a počet lidí je ovlivněno, tím větší je vychýlení. To znamená, že kolektivní vědomí opravdu existuje a mění se podle toho, jak vypadá náš svět. My tento svět ale můžeme naopak také ovlivňovat a může vypadat podle toho, jak by většina chtěla pomocí právě kolektivního vědomí. To znamená, že pokud by většina lidí chtěla svět bez bojů, konfliktů apod., tak by se to opravdu stalo. Protože jsme všichni propojeni a všichni jsme jeden.

Mám za to, že jsem i někde četl, že pomocí podobných experimentů se snaží i velké korporátní firmy (jako Google apod) monitorovat stav vědomí lidí za pomocí těchto výchylek.

Více o tom, že všichni jsme jeden a všechno okolo je propojené, si můžete přečíst v sekci o Nassimu Harameinovi, což je teoretický fyzik a badatel, který to dokonce propočítal a získal i různá ocenění a jeho práce byla přijata vědeckou komunitou..

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap