Ztracená a skrytá historie lidstva, část šestá-Thothovo vědění

Thothovo vědění je velice obsáhlé a díky těmto vědomostem víme mnoho pradávných událostí. V předchozím díle bylo zmíněno, že před 13 000 lety Thoth, Ra a ARARAGAT započali experiment, kdy postavili celosvětový komplex, který dokázal vytvořit kristovu mřížku vědomí přes celou planetu a udržet ji po celých 13 000 let.

První zastávkou byla náhorní plošina v Gíze v Egyptě, tehdy zvaná KHEM. Tehdy se tam nacházel deštný prales.

Prvně dimenzionálně mřížku roztáhli přes celou planetu a poté ji museli postavit i v naší třetí fyzické dimenzi. Do Egypta šli proto, že se tam nacházel mužský energetický bod, a tak zde vybudovali komplex na Fibonacciho spirále.

Tito lidé byli 6-ti dimenzionální a tudíž žili na vyšším stupni vědomí. Takže na cokoliv mysleli a chtěli, to se ihned stalo.

Stavba Kristova vědomí

Na tomto místě, v Egyptě, Thoth postavil pyramidy a bylo tomu 200 let před tím, než došlo k přepólování. Takže než přišli egypťané, pyramidy zde již tisíce let stály, tak jak to zmiňují starověké texty a stejně tak i Edgar Cayce.

Ohledně pyramid je velice zajímavá věc. A to ta, že jak ji vědci nesčetněkrát zkoumali, tak zjistili, že to vypadá, jako by egyptské pyramidy byly postaveny odzhora dolů. Pokaždé, když se o pyramidách něco dalšího dozvíme, tak tím víc tápeme jak jen mohly být postaveny a k jakému účely byly používány. Takže pokud je pravda to co nám sdělil Thoth, tak by to všechno vysvětlovalo .

Thoth a ostatní postavili kompletní síť chrámů, pyramid a ostatních struktur po celém světě tak, aby vytvořili kristovu mřížku vědomí. Byly postaveny s naprosto přesnou matematickou a geometrickou přesností, tak jak je vidíme i dnes. Nebyla to tedy náhoda ale naprosto přesně zrealizovaný plán.

Bylo to jen jedno jednotné vědomí, které všechny tyto záhadné a starodávné stavby postavilo, aby vytvořilo celosvětovou kristovu mřížku vědomí a pomohlo nám se opět zvednout z nejnižšího možného stupně vědomí za extrémně krátkou dobu. Egyptské pyramidy byly postavené ihned, v jeden okamžik. Mnoho staveb bylo ale postaveno čtyřdimenzionálně, a tak jim chvíli trvalo, než se pozvolna projevily v naší dimenzi.Člověk jménem Richard Hoagland se asi nejvíce zasloužil o uvřejnění těchto informací, ale nebyl první.

I jiní již ukázali, jak jsou posvátní místa po celém světe propojena. Jedná se o geometrické propojení díky jejich rozmístění.

Archeologové již nekolikrát ukázali, že jsou různá místa propojená a nyní již víme proč. Tato posvátná místa musela být postavena fyzicky, aby se mřížka kristova vědomí mohla projevit. Můžete si to představit tak, že tyto fyzická místa jsou ,,vysílače”, které jsou ,,bezdrátově” propojeny a vytváří celosvětovou síť vědomí. Tohle vše bylo vytvořeno před 13 000 lety a po celou tu dobu je aktivní a rozvádí energii po planetě, ikdyž není tak úplně používána..

Díky tomu všemu se nám podařilo přežít až do dnešních dní.

Smaragdové desky

Všechny tyto informace nám Thoth nejen řekl osobně, ale je to zapsáno i ve Smaragdových deskách, které byly zanechány ve Velké pyramidě tisíce let nazpět.
Dle všech dostupných informací jsou 2 verze, kolik vlastně těchto tabulek existuje. Jeden zdroj tvrdí, že celkově existuje 10 tabulek, které byly přepsány pro přehlednost do 13 sekcí. Druhý zdroj zase tvrdí, že existuje 12 tabulek. Tak či tak, pravda je taková, že tabulky byly přepsány do 13 sekcí

Tabulky byly vytvořeny ze substance, která je chrání proti jakémukoliv poškození. Jsou atomárně zafixovány a tím jdou proti všem zákonům fyziky a chemie, jaké dnes známe. Tyto tabulky s námi sdílejí obrovské vědění a mohou být přečteny na jakékoliv úrovni vědomí. Může být čtena jak na té nejnižší úrovni vědomí, tak i na vyšší. Podle úrovně vědomí, na které se ten daný nachází, těmto tabulkám porozumí vždy odlišným způsobem. Záleží na jakém stupni vědomí se nacházíte.

Thothovo vědění je tedy velice důležitou součástí naší civilizace. Díky němu toho víme velice mnoho a jde vidět, že byl velice důležitou postavou v lidské historii.

Více o nich, i jejich obsah, naleznete zde na webu (celá sekce v menu).

Ukryté starodávné místnosti

Velká pyramida, jak je již známo, měla na svém vrcholu kámen. Podle Smaragdových desek, hluboko pod Velkou pyramidou, se nachází místnost zvaná jako ,,Hall of Records”. Tato místnost nebyla postavena Thothem a dokonce ani Atlanťan Byla postavena daleko dávno před nimi. Nachází se v ní zmíněný kámen z vrcholu Velké pyramidy. Tento kámen je asi 14 cm vysoký z čistého zlata a je v něm vidět holograficky kompletní obrázek vnitřku pyramidy.

Na vrcholku velké pyramidy ale chybí více než jen 14 cm kus kamene. Do úplného vrcholu chybí stále několik metrů. Jestliže to, co Thoth řekl, je pravda, kdysi existovala velice speciální loď, která zde měla své místo. Cesta k této lodi vede skrze Sfingu. Sfinga ale není stará 12-13 000 let, ale více než 5,5 milionu let.

Hluboko pod Sfingou, v hloubce okolo 1,5 km se nachází kruhová místnost s rovným (plochým) stropem i podlahou. Uvnitř této místnosti je nejstarší umělý/syntetický objekt na planetě Zemi!

Tento objekt/loď je kruhový a jeho průměr je stejný jako průměr základny velké pyramidy. Jeho horní a dolní strana je naprosto plochá a tloušťka činí 3 atomy. Na horní a dolní straně tohoto objektu je následující vzor (ten je široký 5 atomů):

Tento objekt je naplněn silou vědomí, myšlenek a pocitů. Je napojen na Vaši vlastní živoucí Merkabu. To znamená, že je to rozšiřující prvek Vašeho vlastního energetického pole. Tento objekt je samozřejmě spojený s duší a vědomím planety a jedná jako ochránce planety jako takové.

Thoth pyramidy postavil tak, aby byly kompatibilní s tímto objektem. Takže pokud tento objekt položíme na pyramidu, vytvoří to následující geometrický útvar:

Kdykoliv se takovýto obrazec objeví, objeví se i život. Tato loď ale může být používána jen a pouze nejčistějšími dušemi.

Kdykoliv dochází k přepólování planety a s tím spojenou změnou vědomí, vždy v této době jsme velice zranitelní, věci degradují a jsou chaotické. A právě v této době se vždy najdou jiné civilizace, které se snaží nás převzít a ,,zničit”. K tomuto problému dochází vždy a pokaždé nejen u nás, ale všude ve vesmíru kde se vědomí rozvíjí. Vždy, když toto hrozí, najde se velice ,,čistý” či ,,osvícený” jedinec, který tuto loď najde, vyzdvihne ji a propojí ji se Sluncem a poskytne mu obrovskou moc. V tento okamžit, cokoliv tato osoba cítí, či na co myslí, se okamžitě stane.

Planeta, jelikož má svoje vlastní vědomí, má i svůj obraný mechanizmus. A právě toto je její obranný mechanizmus. Takže vždy, když se věci mají ponořit do chaosu a hrozí zničení jinou civilizací, vyzvedne tuto loď s pomocí osoby na vyšší úrovni vědomí a s pomocí Slunce se získá velká moc a dokáže se ubránit.

K této situaci dokonce došlo nedávno, ale o tom zase příštím díle..

Předchozí a následující díly

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap