Indigové, Křištálové, Hvězdné děti

Na celém světě žijí děti, které mají neuvěřitelné schopnosti již od narození. Od narození disponují znalostmi, které jim nikdo z nás lidí nepředal a hlavně by se je ,,normální” dítě v tak útlém věku ani nemohlo naučit či pochopit. Těmto dětem se říká Indigové, Křištálové nebo Hvězdné děti.

Indigové se jim říká proto, že dle parapsycholožky Nancy Ann Tapeové, která tento termín zanesla, mají mít Indigově zbarvenou auru. Křišťálové je jen jiný termín a hvězné proto, že mohou pocházet z ,,hvězd”.

Příkladem těchto dětí, žijících v současné době, může být Sho Yano, který v roce 2002, jakožto 12-letý promoval s vyznamenáním na univerzitě Chicagu. O 6 let později, tedy když měl 18 let, získal doktorát v oboru Molekulární genetika a biologie buňek.

Dalším zástupcem může být Ainan Celeste ze Singapuru, který svá první slova vyřkl teprve ve dvou týdnech věku a v roce 2006, v 6-ti letech, měl přednášku o kyselinách a alkaloidech.

Nakonec, v roce 2013 se dvou letý Adam Kirby stal nejmladším členem britské Menzy. Ve dvou letech získal v inteligenčním testu 141 bodů a knihy začal číst ještě předtím, než dosáhl 1 roku věku.

Všechny tyto děti mají neuvěřilnou schopnost intuice, vnímavosti a extrémně rychlého učení. Umí mluvit, číst a řešit problémy již po pár týdnech a měsících po narození a těchto dětí je stále více a více. Dalším hlavním rozdílem je, že již od narození disponují znalostmi, které by vůbec neměli mít a o kterých kolikrát nevíme ani my. Jak je to ale možné? Je to nová generace lidí, která se sama vyvinula? Nebo těmto dětem, aby byli na vyšším vývojovém stupni, pomohli jiné bytosti manipulací a aktivací jejich DNA.

Známým fenoménem po celém světě je tvrzení lidí, že jsou unášeni mimozemskými bytostmi. Vesměs se všichni tito lidé shodují, že je mimozemské bytosti neustále unášejí, aby zkoumali jejich DNA, kdy se mohou snažit se ji i upravovat a tím vést lidstvo vývojovou cestou, jako chcou oni. Jestli se ale jedná o ty ,,hodné” mimozemské rasy, které nám chcou jen dopomoci se dostat na vysšší úroveň vědomí a vědění, nebo o ty druhé, které nás jen chtějí využít a dostat na svou stranu, není jasné. To se ale nejspíše hodně brzy dozvíme, protože těchto případů je čímdál více a právě se i nacházíme ve vzestupném období, které probíhá nyní v letech 2000 – 2022. O tomto období si povíme někdy příště.

Když se podíváme zpět do minulosti, vždy se zde objevovaly děti, které díky svým schopnostem vyčnívali. Jako Mozart, A. Einstein, Pythagoras, N. Tesla, Wernher von Braun a mnoho dalších. Vždy, když se nějaké takové dítě objevilo, došlo k velkým pokrokům na všech polích vědění jako v matematice, fyzice, chemii, duchovna apod. Díky těmto znalostem se vždy lidstvo vyhouplo o velký krok vpřed. Dokázali jsme najednou spočítat pohyby hvězd, využí sílu atomu a dostat se do vesmíru a přístát na Měsíci.

Jsou zde a připraveni nám pomoci nastartovat tak zvaný Nový věk, tedy dobu míru, uvědomění, prosperity, lásky a velkého posunu vědomí, aby se konečně i naše civlizace mohla navrátit zpět a přidat se k ostatním rozvinutým civilizacím, tak jako se zde na naší planetě již několikrát stalo. Nyní jsme na řadě my. A až se tak stane, ti, kteří budou v haromonii s tímto novým světem a vyšším vědomím, opustí tento svět a budou pokračovat dále. A pak zde na Zemi započne opět další cyklus další lidské civilizace.

Ruce těchto dětí mají léčivé schopnosti a jejich mentální schopnosti jsou na velice vysoké úrovni. Mají tedy tyto děti přímé spojení s mimozemšťany? Telepatické či nějaké jiné? Důkazy, že se těchto dětí rodí mnohem více než v minulosti existují a lidé na celé planetě to již také vnímají. Vědci z americké univerzity spolu s antropology výzkumem zjistili, že za posledních 5000 let se naše DNA změnila o 7%. což dokazuje rychlejší a rychlější genetický vývoj.

Tyto děti jsou telepaticky nadané a jsou schopny vidět věci, které ostatní lidé ani netuší, dokáží si pospojovat informace tak, že výsledkem jsou nové objevy, na které předchozí generace ani nepomyslela.

Přes 2000 let starý řecký příběh o hvězdném dítěti

V 6. století před kristem žil v Řecku Mnesarchus, což byl otec Pythagora. Jednoho dne se vracel domů, když uviděl na cestě opuštěné dítě hledící do slunce. Mnesarchus dal tomuto dítěti jméno Asteios, což v překladu znamená ,,hvězné dítě”. Mnesarchus toto dítě adoptoval a vychoval spolu s Pythagorem a jeho dvěma bratry a tak se stal členem rodiny. Dle řeckého mýtu zaznamenaném Antoniem Diogenem, dal Mnesarchus toto dítě Pythagorovi, aby se od něj nadále učilo.

Přesto že byl Pytharoras jedním z největších matematiků v dějinách, mnozí věří, že mnoho těchto vědomostí pocházelo právě od tohoto dítěte či Pythagorovi pomáhalo s porozumněním jeho vlastních schopností. Tohle dítě bylo tedy tak zvaným pravým hvězdným dítětem, které mělo opět pomoci lidstvu a předat nám nové vědomosti skrze něj a skrze Pythagora. Bylo sem tedy záměrně ,,sesláno”? Je to tedy opravdový, jedno z prvních, zdokumentovaný příběh o hvězdném dítěti?


Zdrojem těchto schopností a vysoké inteligence je zaktivování dalších článku naší DNA. V naší DNA je mnoho článků, které jsou přechodně neaktivní. A právě vývojem a genetickou modifikací mimozemskými rasami, jsou tyto další části naší DNA znovu-aktivovány a tím znovu-zpřístupněny schopnosti a vědomosti spolu s Rasovým kolektivním vědomím, o které jsme v dávné minulosti přišli.
O různých úrovních lidí si můžete přečíst v předchozím článku.

Podle vědců a genetiků v sobě máme opravdu něco záhadného, co musí být teprve rozpoznáno. Studie z roku 2013 se zabývala zkoumáním genomu neandrtálců a denisovanů. Půzkumem jejich DNA bylo zjištěno, že obsahuje genom neznámého předka. Tato studie tedy částečně prokázala, že tak zvaná ,,odpadní” část naší DNA nemusí být vůbec odpadní. DNA je totiž vlastně kód a to, že jsme jej dosud plně nerozluštili neznamená, že je to jen odpad. Je velice možné, že aktivováním částí této odpadní DNA získáme zpět svě schopnosti a to i právě nejspíše provádí mimozemské civilizace těmto Indigovým dětem.

Záhadná dětská lebka mimozemského původu

V mexické poušti v Copper Kaňonu, byla v roce 1930 objevena záhadná lebka mladou dívkou, která prozkoumávala důlní šachtu. Tato lebka měla velice neobvyklý tvar, který z žádného pohledu neodpovídá té lidské.

Dle radio-karbonové metody bylo stáří datováno na 900 let a dle dentisty, který ji zkoumal, patřila dítěti starému 5 let.

Tradiční vědci trvají na tom, že zvláštní tvar je způsoben genetickou anomálií, která způsobuje tak zvaný Hydrocefalus, což je zvětšení lebeční dutiny v důsledku nahromadění tekutiny. Tato nemoc to ale být nemůže, protože, Hydrocefalus způsobuje nerovnoměrné zvětšení lebeční dutiny, která nemá jasně daný tvar. Lebka Hvězdného dítěte má ale lebku naprosto rovnoměrnou.

Hydrocefalus

Objem lebky hvězného dítěte je o více jak 10% větší, než u průměrného dospělého človeka. Dalšími rysy, které človeku nepatří je tloušťka lebeční kosti. Ta je jen poloviční. Ale za to tvrdost je 2x větší než u lidí. Hustota a tvrdrost kosti se podobá zubní sklovině. Kostní hmota navíc obsahuje tvrdá vlákna podobná husté síti. Lebka nemá nosní dutinu. a uvnitř jsou šlachovitá spojení, která lidé nemají.

V roce 2003 byly provedeny testy DNA, které přinesly neobvyklé výsledky. Vědci nalezli mitochondriální DNA, která patřila lidské matce. Nukleární DNA, která pochází od otce, vědci ale nebyli schopni získat či identifikovat. Všechny pokusy o získání nukleární DNA selhaly. To znamená, že otcem tohoto dítetě nebyl člověk, protože kdyby ano, tak by se nukleární DNA podařilo získat. Výsledky ale byly neustále podivné.

Proto v roce 2011 byly testy provedeny znovu dalšími institucemi. V roce 2011 byla technika získávání a rozpoznávání DNA již značne vylepšena, a tak se čekaly lepší výsledky. Ale ani v neustále se opakujících pokusech se nukleární DNA nepodařilo získat. A co víc, zjistilo se, že ani mitochondriální, tedy DNA od matky, se neschoduje s tou lidskou. Vědci tedy došli k závěru, že otcem tohoto dítetě rozhodně nebyl človek a dokonce ani matka nebyla lidská, nebo jen z části.

Mainstream vědci ale tyto důkazy, že se jedná o hvězdné dítě, nebo přímo geneticky upraveného mimozemšťana, neustále ignorují, protože by museli vše přehodnotit. Nebo se možná bojí vystoupit na veřejnost, protože na ně tajné organizace tlačí, aby si to nechali pro sebe. Neustále ale těchto případů zveřejňování důkazů pokračuje a snad se brzy dočkáme uveřejnění a uznání existence mimozemských civilizací žijících ve vesmíru a i na naší planetě.

Příběh o hvězdném dítěti a začátek Čtvrtého světa

Příběhů o hvězdných dětech je mnoho i mezi americkými Indiány. Tyto příběhy vykládají, že se spojí lidská a mimozemská bytost, obvykle lidská matka a mimozemský otec. Indiánské kmeny tyto narozené hvězdné děti vychovávají až do jejich 6-ti let. Poté se mimozemské bytosti vrátí a odnesou si je. Celý kmen tomu přihlíží a dívá se jak odlétá.
Někdy jsou ale tyto hvězdné děti ponechány v kmeni a velice brzy, ještě za jejich mládí, v mladém věku, se stanou stařešiny. To proto, že dispují vědomostmi, které tyto kmeny nemají, jako např. vědomosti, jak uzdravit Zemi.

Tyto děti například radí náčelníkům, jak obnovit rovnováhu a kam a jak nasměřovat lidstvo tím správným směrem. Kmen Hopi si vypráví příběh, že hvězdné děti připraví Zemi a lidstvo na příchod tak zvané ,,Modré hvězdy” a Katchiny, tedy bytosti, která přijde s ní. Co je ale modrá hvězda, není jasné. Kmen Hopi tomu říka příbytek Katchiny, který v ohnivém oblaku sestoupí z hvězd. Jedná se tedy o vesmírnou loď? Dle vyprávění kmene Hopi tomu tak bude.
Jakmile modrá hvězda a Katchina přistane na Zemi, předevšemi ve vesnici sundá masku a nastane konec Čtvrtého světa. Dějiny lidstva se poté začnou přepisovat a změní se navždy.


Černo-oké děti

V roce 1996 se ve městě Abilene v Texasu stala velice zvláštní událost, kdy jedou večer seděl novinář Brian Bethel v autě před kinem. Najednou k němu přistoupili dva mladí chlapci, kteří měli mezi 10 – 15 lety a žádali ho, aby je odvezl domů, protože nemají peníze na kino. Bethel byl z těchto dětí velice nervózní, protože s ním komunikovali velice zvláštním způsobem, jako by bez intonace. Nakonec se děti na Bethela podívali a on zjistil, že jejich oči jsou kompletně úplně černé. Nejen zorničky, ale i bělmo. To ho tak vylekalo, že rychle odjel pryč. Když se podíval do zpětného zrcátka, po dětech najednou nebylo ani stopy.

Bethel tento svůj příběh popsal na internetu a ihned poté se k němu přidalo několik dalších lidí, kteří se s těmito černo-okými dětmi také setkali.

Co jsou ale tyto černo-oké děti zač? Někteří věří, že tyto děti jsou opakem hvězných dětí. To znamená, že hvězdné děti nám pomáhají, ale tyto černo-oké děti nám chcou ublížit. Hvězdné děti jsou vždy popisovány jako příjemné a laskavé, které chcou pomáhat a máte z nich dobrý pocit. U těchto černo-okých dětí je tomu ale naopak. Máte z nich špatný pocit a komunikují s vámi zvláštním způsobem.

ŘÍká se, že se tyto děti objeví u vašich dveří a mají vždy zvláštní požadavky. Chcou například jít dovnitř a dát si sklenici vody nebo si zatelefonovat. Za poslední léta hlásí setkání s těmito dětmi čímdál více lidí a vždy mají něco mezi 10 – 15 lety. Mají bledé tváře a pleť bez-poskrvnky. Jejich tón je ,,studený” a často opakují ty samé, jakoby naučené, fráze stále dokola. Pokud je nepustíte a zavřete dveře, tak odejdou. Co by se ale stalo, kdyby jste je vpustili dovnitř?

Projekt Nový věk

V roce 1982 založila Čínska vláda projekt na vyhledávání dětí se zvláštními schopnostmi. Některé měly mít telepatické či jasnozřivé schopnosti, některé měly mít schopnost manipulovat s časem a prostorem.
Mezi těmito dětmi byla dívka, která mávla rukou nad rostlinou plnou poupat a tyto poupata, před očima všech ostatních, najednou všechna rozkvetla. Některé děti pohybovaly předměty pouze svou myslí nebo byly schopny číst ikdyž měly zavřené oči.

Číňané identifikovali přes 100 000 dětí, kteří měli tak zvanou ZLF (zvláštní lidskou funkci). Tyto děti fungují již na vyšším stupni vědomí a jsou schopny se již napojit na rasové kolektivní vědomí.

ČÍmdál více lidí věří, že tyto děti jsou další vývojový stupeň lidstva a že se časem s těmito schopnostmi budou rodit všechny děti, čili budoucí generace. Je to tedy mimozemský plán vývoje?
Hvězdné děti zde mají jedno poslání, a to je nás posunout vpřed, do nové osvícené éry, tedy Nového věku.

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap