Atlantská konspirace, Jehoviánské pečetě a Stříbrný štít

Před 25 500 lety byla zformována agenda zvaná Atlantská konspirace. Tato Atlantská konspirace je aktuální až do dnešnách dní. Ke vzniku této agendy vedla celá řada událostí, které tu nyní nebudeme rozebírat. Ale základem toho je, že vznikla z úsilí několika skupin (zejména Plejádsko-Nibiruánksých a Jehoviánských Annunaků), kteří jsou takzvanými Padlými anděly, kteří si vzali za cíl, převzít nadvládu nad naším celým vesmírem pro sebe a své stvořitele a zavést v něm vlastní řád neakceptující Zákony Jednoty.

Tito Anunnakové, či tato celá agenda, se snaží infiltrovat mezi elitu jak na naší planetě, tak na ostatních planetách i v ostatních dimenzích a snaží se o chaos a znesváření mírumilovných poměrů.

Ve zkratce, kvůli podobným vytvořeným nesvárům ještě jiných skupin, jsme před 550 miliony let přišli o svůj domov na planetě Tara, přotože na ni přivedli události vedoucí ke gigantické katastrofě. Kvůli tomu jsme byli nuceni opustit svůj domov, přišli jsme o své místo ve vesmírné hiearchii a museli jsme sestoupit do evolučně nižšího patra a začít obývat planetu Zemi.

V biblických pramenech je tato situace známá pod pojmem Pád Adama či (zmanipulované) Vyhnání z Ráje.

Ale nyní zpět k Atlantské konspiraci. Tato agenda stála na pozadí pádu Atlanské civilizace, když pomineme v jiných článcích zmiňované přepólování. Ale byla důvodem nesvárů mezi atlanťany. Tato agenda, jelikož byla vítězná strana v bojích, přistoupila k implementaci energetických implantátů do lidské morfogenetiky. Využila své znalosti lidské bio-energetiky a prostřednictvím implantátů zamýšleli a i dosáhli odpojení a přesměrování energetických proudů v lidském těle z napojení na správnou Duchovní matrici, na jejich reverzní takzvanou Fantomovou matrici. Tímto přesměrováním energetických, vitálních proudů v lidském těle, které šlo tehdy ruku v ruce i s připojením planetární mřížky k tomuto jejich Fantomovému matrixu, dosáhli několika, pro inkarnovaná lidstvo, velmi neblahých důsledků. Mezi ty nejdůležitější patří tyto:

  • Zkrácení délky lidského života
  • Omezení výkonnosti lidského mozku
  • Poškození biologické DNA lidských ras
  • Prohloubení blokovonání v přístupu ke kolektivní rasové paměti

Pro tyto velmi neblahé důsledky, byla implementace těchto implantátnů pojmenována jako skutečné Vnitřní ukřižování Krista a následné genetické mutaci jako Šachová mutace.

Po technické stránce bylo toto vnitřní ukřižování zrealizováno v podobě sedmi frekvenčních implantátnů – dnes zvaných jako Jehoviánské pečetě. Tyto pečetě kontrolují bio-energetické dráhy v lidském těle – meridiány, umístěných do devíti lokalit, všechny v levé části těla, podél 7. meridiány.

Tato šachová mutace neobsahovala implementaci pouze výše zmíněných sedmi frekvenčních pečetí, ale i několika desítek dalších, menších implantátů, které dodnes blokují správný tok energií lidským tělem skrze všech 12 hlavních meridiánů.

Dá se s touto blokací něco svépomocí dělat? Můžeme každý něco udělat, aby jsme se těchto implantátnů, blokující náš duchovní a evoluční rozvoj, zbavili? Odpověď je ANO! Odpovědí jsou meditace, harmonizace čaker, rozvíjení kundalini a asi nejhlavnější částí spočívá v praktice zvané bio-regenerační, vizualizačně-energetická cvičení s kristovskou Maharickou energií. Tedy technika Stříbrného štítu.

Technika stříbrného štítu

Technika stříbrného štítu nejenže může ,,rozpustit” již zmíněné pečetě, ale i působí na naše léčení jako takové. Je to technika bio-regenerace, která nám dává naději se uzdravit. Uzdravit se ze svých nemocí, ať už to jsou nemoci fyzické, či psychické.

Tento štít byl běžně znám mezi kněžími starověkého Egypta a byl velmi oblíben, protože velmi rychle pomáhal v léčení. Stříbrný štít se drží staroegyptských iniciačních zasvěcení a pracuje s jemně stříbrnou energií, která doslova zvedne člověka ze smrtelné postele. I když nejste nemocní, tak působí jako nějaká preventivní barikáda před viry, bakteriemi a plísněmi.

Tento štít je taky zajímavý v tom, že když ho máte na sobě seslaný a přijdete k nemocnému, tak dotyčný se cítí o hodně lépe ve vaší blízkosti. Štít léčí nemoci virového, bakteriálního nebo plísňového původu, dále je účinný na různé alergie, přes potíže s dýcháním až po úzkost.

Dále pomáhá vstřebávat krev z vnitřního krvácení, reguluje krevní tlak, teda alespoň se snaží docílit tlaku 120 na 80. Dokonce se dokáže vypořádat i s těmi nejagresivnějšími formami rakoviny. A samozřejmě pomáhá rozpouštět blokády v mozku. Působí i na psychické nemoci. Přes různé deprese, až po čištění negativních emocí.

Pomáhá bioregeneraci těla po mozkové příhodě a tlumí bolest. Snaží se také vyléčit poškozené smysly, jen nečekejte, že si poškozené smysly s tímto štítem vyléčíte rychle. Bude záležet na míře touhy se uzdravit a kolik energie dáte do štítu. Takže tento štít se dá aplikovat i na poruchy zraku, řeči a sluchu, přes neurologické poruchy, až po ztrátu hybnosti, ztrátu čichu nebo chuti. A na mnohem více a více…

Tak a teď přejděme přímo k technice stříbrného štítu.


Fáze 1. Pohodlně se posaďte do polohy, kdy budete mít rovnou páteř. Vizualizujte před sebou pomocí šesté čakry Stříbrný Symbol Hexagramu (pro ty, co by chtěli vědět, proč zrovna hexagram, tak řeknu tolik, že hexagram ve skutečnosti bude znamenat symbol, pro zaštítování našeho MerKaBa biopole). Až se před vašima očima objeví v dokonalé plastické podobě, že byste ho mohli uchopit, pak:


Nádech: Při nádechu do sebe (do šesté čakry) vtáhněte Stříbrný Symbol Hexagramu. Vnikne do vás mezi očima. Nyní se nachází tento symbol ve vaší šesté čakře uprostřed mozku.


Výdech: Při výdechu prociťte Stříbrný Symbol Hexagramu uprostřed vašeho mozku, udržujte na něm pozornost


Fáze 2. Teď začneme s další Fází tvoření štítu.


Nádech: Při nádechu přesuňte z šesté čakry Stříbrný Symbol Hexagramu nahoru do sedmé korunní čakry, což bude startovní pozice, pro vytvoření stříbrného štítu.


Výdech: Při výdechu protlačte tento symbol světelnou trubicí vertikálního směru středem těla, na které jsou umístěny vaše čakry a až dosáhne Stříbrný Symbol Hexagramu vaší kořenové čakry, tak zapomeňte na vaše tělo, staňte se vědomě Stříbrným Symbolem Hexagramu a pokračujte dále se Stříbrným Symbolem Hexagramu mimo tělo pod vašima nohama, stále vertikálním směrem, skrze Zemi, až do planetárního jádra Země. Připravte se na to, že jakmile vystoupí Stříbrný Symbol Hexagramu z vaší kořenové čakry a bude pokračovat dále, až do planetárního jádra Země, tak to bude šíleně rychlá jízda a hodně zvláštní pocit. Až uslyšíte šlehnutí, tak to bude znamenat, že jste právě dosáhli středu zemského jádra.


Fáze 3. Nyní jsme uprostřed zemského jádra.


Nádech: Vizualizujte si, že uprostřed zemského jádra vidíte kotouč (diskovitý tvar) a přesně uprostřed toho kotouče je Stříbrný Symbol Hexagramu, který je nyní vaším vědomím. Kotouč bude mít jemně stříbrný krystalický tvar.


Výdech: Při výdechu se stříbrný kotouč krystalického tvaru doslova rozvibruje (pulzace) a vytvoří obrovskou vlnu jemně stříbrného světla, která se rozšiřuje vodorovně skrze zemské jádro, přes celou zeměkouli, až do univerza, nekonečná vlna, která získala hybnost.


Fáze 4. Teď budeme pracovat se Stříbrným Symbolem Hexagramu uprostřed zemského jádra.


Nádech: Při nádechu se vlna jemně stříbrného světla vrací zpět a jemně stříbrné světlo vyplní připravené vyprázdněné místo Stříbrného Symbolu Hexagramu (proto není ten Symbol Hexagramu plný). Pozor, nekonečný kotouč jemně stříbrného krystalického tvaru nezaniká!


Výdech: Při výdechu se Stříbrný Symbol Hexagramu uprostřed zemského jádra doslova rozzáří oslnivým světlem. Při tom rozzáření jste vytvořili veliký žár Stříbrného Symbolu Hexagramu a vybudili jste tím jemně stříbrnou energii zemského jádra na maximum a doslova pulzuje!

Fáze 5. Nyní natáhneme ze zemského jádra a planetárního štítu jemně stříbrnou energii k sobě.

Nádech: Ihned při nádechu si představte, že Stříbrný Symbol Hexagramu rudě zazáří (dělá se to proto, protože je nyní příliš žhnoucí a tím se vlastně ochladí, protože ho budete natahovat k sobě, tak ať vás nepopálí). Teď si při nádechu vizualizujte, že Stříbrný Symbol Hexagramu je vašim vědomím a šílenou rychlostí se vertikálním směrem zase navrací k vám ze zemského jádra skrze Zemi a zastaví se cca 30 cm pod vašima nohama. Jakmile bude Stříbrný Symbol Hexagramu stoupat vertikálním směrem k vám, tak si vizualizujte, že za sebou vleče tlustou niť jemně stříbrného světla (to je energie ze zemského planetárního štítu). A 30 cm pod vašima nohama se ta niť se symbolem zastaví a bude se tvořit jakýsi zásobník jemně stříbrné energie. (jeden konec stříbrné niti bude spojen se zemským jádrem a druhý konec se Stříbrným Symbolem Hexagramu. Bude to jakési napájecí vedení, pro váš osobní stříbrný štít.


Výdech: Při výdechu vytlačte ze Stříbrného Symbolu Hexagramu vodorovně cca 30 cm pod nohama kotouč jemně stříbrného světla o průměru asi 120 cm. Tento kotouč se vám bude zdát krystalický, což je správné. Takže nyní máte cca 30 cm pod nohama, pod vašim tělem 120 cm kotouč jemně stříbrného světla.


Fáze 6. Teď budeme nabírat energii do zásobníku vašeho stříbrného štítu.


Nádech: Při nádechu si přitáhněte více jemně stříbrné energie (přes stříbrnou niť) do vašeho zásobníku cca 30 cm pod vašima nohama.


Výdech: Při výdechu vytlačte ze Stříbrného Symbolu Hexagramu co nejvíce jemně stříbrné energie a uvidíte, že ten 120 cm kotouč 30 cm pod vašima nohama začal pulzovat.


Jestliže kotouč jemně stříbrné energie 30 cm pod vašima nohama nezačal pulzovat, tak budete muset opakovat nádechy a výdechy dle pokynů šesté fáze, dokud pulzovat nezačne.


Fáze 7. Nyní se obklopíme ze zásobníku stříbrného štítu, jakoby stříbrným závojem.


Nádech: Při nádechu prociťte energii jemně stříbrné energie 120 cm kotouče 30 cm pod vašima nohama.


Výdech: Při výdechu najednou prudce zvedněte nahoru jemně stříbrný závoj energie ze 120 cm kotouče 30 cm pod vašima nohama a vyzdvihněte ho 30 cm nad vaší hlavu. Tím vytvoříte jakýsi válec přes celé vaše tělo, který bude doslova zářit jemně stříbrnou energií. Trochu to bude znesnadňovat vidění, ale nebojte se toho. Stříbrný Symbol Hexagramu neposunujte nahoru, ale musí zůstat na stejném místě 30 cm pod nohama!


Fáze 8. Teď se zaměříme na to nejdůležitější z celé techniky stříbrného štítu a tím je regenerace našeho biopole.


Nádech: Při nádechu si představte, že právě teď prostupuje celým vašim tělem uvnitř utvořeného válce jemně stříbrná energie, a že obaluje každou vaší buňku a léčí ji. Vaše tělo bude nyní doslova vibrovat, protože příjímá velmi jemnou léčivou energii. Můžete při tom zažít až pocit nirvány, úžasný stav. Doslova procítíte, jak je vám vlévána do těla životní energie. A právě teď budete muset dávat, dávat lásku této energii. Čím více bezpodmínečné lásky procítíte, tím více zdraví a bioregenerace se vám dostane!


Výdech: Při výdechu vytlačte ze sebe jemně stříbrnou energii do vašich aurických obalů, protože i tam je nutno léčení! Vibrace se ještě znásobí.


Začněte přirozeně dýchat asi deset minut a při každém nádechu a výdechu zopakujte to, co je napsáno ve fázi 8. Prociťte s láskou nezapomenutelné zážitky léčení jemně stříbrnou energií.

Fáze 9. Nyní techniku stříbrného štítu zakončíme.


Nádech: Při nádechu se zaměřte na Stříbrný Symbol Hexagramu, který je stále ještě 30 cm pod vašima nohama. A s nádechem ho přesuňte přes světelnou trubici vertikálního směru přes vniknutí kořenovou čakrou do sedmé korunní čakry. Tím se dostanete do startovní pozice stříbrného štítu.


Výdech: Při výdechu nechte pomalu zmiznout v sedmé korunní čakře Stříbrný Symbol Hexagramu a pozorujte, jak se stříbrný štít pomalu vytrácí a vám už neznesnadňuje vidění, přes tu jemně stříbrnou energii, až se vše vrátí do normálu, jako před cvičením techniky stříbrného štítu.


Takže teď na sobě máte seslán stříbrný štít, který vás bude permanentně léčit. Při prvních cvičeních vydrží tento štít zhruba 30 minut. Při častém opakování se jeho životnost prodlužuje až na dvanáct hodin. Takže během 3 měsíců po zacvičení, sami poznáte, kdy na sebe tento štít sesílat jen 2 x za den.

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap