Obsah Smaragdových desek IX, X, XI, XII a XIII

Zbývalo posledních pět smaragdových desek a i ty jsou nyní doplněny v sekci Smaragdové desky.

Jedná se o vyvrcholení učení o hledání vlastního světla, o hledání cesty. Není co více dodávat, tak se pohodlně usaďte a přeji příjemné čtení.

– (9) – Smaragdová deska IX – Klíč ke Svobodě Vesmíru

Naslouchej, ó člověče, poslouchej můj hlas, který učí Moudrosti a Světlu v tomto cyklu. Učí tě, jak se zbavit temnoty, učí, jak přinést Světlo do tvého života.
Snaž se, ó člověče, najít velkou cestu, která vede k věčnému Životu jako Slunce. Odvrať pozornost od závoje temnoty. Snaž se stát Světlem ve světě. Učiň ze sebe nádobu pro Světlo, ohnisko pro Slunce tohoto prostoru.

– (10) – Smaragdová deska X – Klíč Času

Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru.
Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru Řád a Harmonii. Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy.

– (11) – Smaragdová deska XI – Klíč k cestě Vzhůru a Dolů

Slyšte a poslouchejte, ó děti Khému, slova, které jsem zanechal, které vás přivedou ke Světlu. Vězte, ó lidé, že jsem poznal vaše otce, ano, vaše otce v čase dávno minulém. Nesmrtelný jsem byl přes všechny věky, žijící mezi vámi, odkdy začala vaše moudrost.

– (12) – Smaragdová deska XII – Zákon příčiny a následku a Klíč k proroctví

Poslouchej, ó člověče, slova mé moudrosti, poslouchej hlas Thotha, Atlanťana. Zvítězil jsem nad Zákonem časoprostoru. Poznání jsem získal o budoucnosti času. Vím, že člověk ve svém pohybu časoprostorem vždy bude v Jednotě se Vším.

– (13) – Smaragdová deska XIII – Klíče Života a Smrti

Poslouchej, ó člověče, naslouchej moudrosti. Poslouchej Slovo, které tě naplní Životem. Poslouchej slovo, které spoutá temnotu. Poslouchej hlas, který zažene tmu.

Smaragdové desky


Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap