Puma Punku

Puma Punku se nachází v Jižní Americe v západní části Bolivie, Tiwanaku, blízko jezera Titicaca. Jedná se o megality, ruiny obrovského chrámu v Andách v nadmořské výšce 3700 m.n.m. Megality jsou až 8 metrů dlouhé a váží i 100 tun, některé i stovky tun.

Jsou to obří žulové bloky, které jsou rozesety po bolivijské náhorní plošině a vypadá to, jako by tuto starodávnou monumentální stavbu zničila nějaká katastrofa. Nikdo neví k čemu sloužila a jak vypadala. Archeologové hlavního proudu, tedy oficiální tvrzení o stáří Puma Punku, tvrdí, že komplex byl postaven před 2000 lety, ale to jen z toho důvodu, aby jim to zapadalo do jejich ,,tabulek”. Ale z toho jak tyto ,,kvádry” vypadají je jasné, že tomu tak být nemůže a to z toho důvodu, že kdyby byly staré 2000 let, musely být opracovány ručně. Když se ale podíváme na jednotlivé kameny a jejich opracování, je jasné, že tyto monolity byly opracovány technicky vyspělým nástrojem.

Je tedy jasné, že Puma Punku musel vzniknout někdy úplně jindy a musel být postaven jinou civilizací která tady buď žila, nebo nás navštívila a kterou neznáme.
Archeolog Arthur Posnansky, který žil v Bolívii velice dlouho a Puma Punku studoval několik desetiletí, v roce 1945 vyslovil hypotézu, že stavba je stará 17 000 let, tedy postavena 15 000 let před naším letopočtem. Napadlo ho totiž, že všechny stavby na světe tohoto typu byly postaveny podle světových stran a podle hvězd. Měřením posunu hvězd tedy došel k závěru, že stáří stavby je asi 17 000 let. Stáří kamenů ale nelze zjistit, takže všechno to jsou jen dohady.
Tvar, poloha a podoba Puma Punku dělá z tohoto naleziště nejzajímavější místo na naší planetě.

Andesitové bloky mají naprosto přesné pravé uhly, jsou dohladka opracované. Nejenže mají v sobě naprosto přesně rovné malé drážky, ale i vyvrtané díry.

Jak by ale mohli primitivní lidé, kteří podle vědců hlavního proudu v této době žili, něco takového dokázat? Natož před 17 000 lety? Je zde tedy něco, o čem nevíme. Musela zde být nějaká vyspělá civilizace, která zde žila před námi, odstěhovala se nebo zanikla. Nebo tento komplex vystavěla vetřelecká civilizace, která navštívila naši Zemi, protože primitovní lidé na této planetě by něco takového nemohli dokázat. Zářezy jsou tak prěsné, že muselo být využito např. laserových nebo diamantových řezáků. A vyvrtané otvory jsou naprosto přesně od sebe, takže muselo být využito počítačem řízeného stroje.

Kousek kamene z Puma Punku vzali do laboratoře, kde mají laserové řezače a diamantové pily. Na kousku kamene pak lze vidět všechny tři řezy. A je zřejmé, že všechny jsou naprosto jiné, takže jakou techniku použili?

Je pravda že kámen je velice starý, ale i tak by řezy musely být podobné, ale nejsou. Museli použit nějakou jinou techniku. Ale jakou? Že mají tak přesné řezy a naprosto hladké povrchy?

Nejzajímavějšími bloky jsou bloky H.

Každý blok je naprosto stejný, stejně opracovaný se stejnou velikostí a přesností. Je to opravdu důmyslný systém jak postavit obrovskou žulovou zeď, která bude mít obrovskou pevnost. Není možné je vytesat pomocí dlát a kladiv. Kde se ale na této bolivijské plošině tyto bloky vzali? Po prozkoumání okolí vědci a archeologové došli k závěru, že byly vytěženy 100 km od místa, kde se nyní nachází komplex Puma Punku. Jak je tam ale dostali? Když bloky maji i 100 a více tun?


Komplex Puma Punku se nachází hned vedle bývalého pradávného města Tiwanaku (Tihuanaco). Místní obyvatelé tvrdí, že tato dvě místa byla postavena v jinou dobu. Tiwanaku bylo záhadně opuštěno okolo roku 1100, takže dnes tam jsou také jen ruiny, ale opracování, design a celkový stavební styl je úplně jiný než v Puma Punku, takže obě tato místa musela být postavena jinou civilizací, tedy i v jiné době. Tiwanaku sloužilo jako poutní místo a bylo postavo jen kousek od Puma Punku z toho důvodu, že Puma Punku byl pro ně velice svatým místem, místem bohů a díky založení poutního místa Tiwanaku mohli Puma Punku navštěvovat/uctívat, protože podle domorodých lidí bylo toto místo kdysi dávno navštíveno bohy.

V Tihuanacu byl v 60. letech 20. století objeven tzv. polo-zapuštěný chrám.

polo-zapuštěný chrám v Tiwanaku

Tento chrám zde byl vybudován, jak již bylo řečeno, na počest bohům, kteří toto místo navštívili. Všude po stěnách jsou zabudované kamenné lidské hlavy, kdy každá je jiná a mají představovat všechny rasy na naší planetě. Tvar hlavy, nosu, očí, brady a celkového obličeje se na každé hlavě liší a lze rozeznat všechny typy ras. Jaký to má důvod? A hlavně, jak je možné, že lidé v té době znali všechny rasy po celé zeměkouli?
Uprostřed chrámu je vidět socha, která má představovat boha Virakoču, boha, který má být bohem stvořitelem. Jeho vzhled ale neodpovídá zdejší populaci, má plnovous a knír, je to tedy nějaká osoba z jiné země, která byla spoluzakladatelem Tiwanaka. Odkud ale přišel? Mohl to být např. někdo ze Sumeru?
Sumerská civilizace se nacházela 13 000 km od Tiwanaka a vznikla před 6000 lety. Měli mezi sebou nějaké spojení? Museli mít, přotože kousek od Tiwanaka (přesněji nedaleko jezera Titicaca) se našla mísa plně pokrytá klínovým písmem ze Sumeru. Ale jak je to možné, když se nacházeli na druhé straně planety?

Na obrázcích je jasně vidět stejné klínové písmo jaké používali staří Sumerové. Museli se tedy znát nebo mít stejného učitele. Mohl tím učitelem být ten záhadný bůh Virakoča?

Místní legendy praví, že z blízkého jezera Titicaca se vynořil bůh Virakoča, aby stvořil lidstvo. Přinesl civilizaci to Tiwanaka, postavil Puma Punku a roznesl civilizaci po planetě zemi. Toto potvrzuje i fakt, že Inkové tvrdí že Puma Punku nepostavili, dokonce ani jejich předkové, ale že to byli bohové, kteří Puma Punku postavili během jedné noci. Kdyby to byli Inkové, určitě by se tím chlubli a netvrdili by, že to byli bohové.

Pomocí moderní technologie a měření strojní inženýři vyrobily modely těchto H bloků v poměru 1:8 aby zjistili co se z toho dá postavit. Zjistili, že vnitří výřez bloku H není rovnobežný, ale zkosený. Tzn ve předu užší a vzadu širší jak ukazují následující obrázky.

Jedná se o tak zvané rybinové spoje. To znamená, že tyto bloky musely opravdu pevně držet mezi sebou, takže tvořili pevnou stěnu. Tyto bloky jsou tak důmyslné, že se z nich dá postavit cokoliv.

Je tu ale ještě otázka, co tuto zdánlivě nezničitelnou stavbu zničilo? Musel to být obrovský výbuch, protože opracované úlomky z tohoto komplexu jsou rozeseté všude okolo.
Tak či onak, propracovanost těchto bloků, velikost, přesné zářezy, vyvrtané otvory, naprosto hladký povrch, to vše nemohlo být vytvořeno primitivními nástroji. Musela to vytvořit vyspělá civilizice, ať už kdysi dávno žijící na této planetě nebo návštěvníky z vesmíru.

Zdroj: Ancient Aliens

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap