Temné síly a Grigorij Rasputin

Prostupuje vesmírem negativní energie? Jsou někteří spoutaní mocí temných sil? Jestliže na světě existuje dobro, musí existovat i zlo, aby byl vesmír v rovnováze. Vesmír se totiž snaží sám neustále rovnováhu udržovat.

Na světě existovalo mnoho lidí, kteří páchali velice ohavné věci, jako například Richard Ramirez, zvaný noční stopař, byl shledán vinným z vraždy 13-ti lidí. Tvrdil, že je sluhou satanovým, seslán na Zemi, aby páchal ukrutnosti ve jménu ďábla.

Richard Ramirez

David Berkovič byl obviněn z vraždy 6-ti lidí a zranil 7 dalších. Prohlásil, že je vojákem satanovi armády.

David Berkovič

Ted Bundy, masový vrah a násilník, usvědčený z více než 36-ti vražd. Ted vypověděl, že ho při páchání zločinů ovládalo něco, co nazýval entitou.

Ted Bundy

Všichni tito lidé mají společnou jednu věc. A to je, že tvrdí, že ke konání těchto hrůzných činů je vedly temné síly. Byli to blázni? Nebo na tom může něco být?
Tato představa, že lidi ovlivňují dobré či temné síly existuje téměř v každé kultuře napříč celým světem. Síly světla a temnoty můžou být něčím opravdovým. Může se jednat o síly či entity, které nazýváme jako ,,Bůh nebo andělé” na straně jedné a ,,Satan, ďábel a démoni” na straně druhé. Ať už síly světla nebo temnoty vnímáme v metafyzické nebo v psychologické rovinně, určité mocnosti tohoto druhu existují a to musíme respektovat.

Když se podíváme na minulost, zjistíme, že za vším utrpením a válkami stály mimozemské entity. Mimozemské v tom smyslu, že nevíme kde se tu vzali, zdali tu jsou již od pradávna nebo se zde usazují a ovládají nás jak je jim libo. Dříve, pro starověké lidi to byly prostě bohové, andělé či satan, dnes sice také, ale mnoho lidí je nazývá také mimozemšťany.

Je zřejmé, že dobro a zlo, Jing a Jang, prostupuje celým známým a neznámým vesmírem. Týká se nás a týká se také mimozemského života kdekoliv ve vesmíru.

Moho kultur po celém světě popisuje příchod temných sil podobným způsobem. A to tak, že zlo zde kdysi nebylo ale bylo sem dovlečeno někým dalším z vnějšku, tedy mimozemšťany. Např. starověké řecké texty popisují, jak tyto temné síly přišly na Zemi. V 6. století p.n.l. řecký básník Hesiodos zaznamenal, že se na úpatí hory Helicon v Řecku setkal s 9. můzami, nesmrtelnými dcerami boha Dia, které prý propůjčují lidem umělecké znalosti. Pod vlivem těchto můz napsal svoje básně a své nejvýznamější dílo zvané ,, O původu bohů”, včetně o Pandořině skříňce.

Když titán Prometeus ukradl bohům oheň a dal ho lidem, Zeus byl rozčílen a toužil po pomstě a pověřil Hefaista, aby vytvořil Pandoru, první ženu, které dal Pythos, což byla nádoba, která obsahovala veškeré zlo světa. Pandora je varována, aby tuto nádobu neotevírala, ale Pandora neuposlechla a vypustila do světa veškeré zlo. Zeus měl za to, že lidé spoustu dobrých věcí dostali neprávem, a proto vytvořil toto zlo a vložil ho do pandořiny skříňky. Pandora tedy vypustila do světa entity, které na Zemi rozpoutaly zlo.

Nejvíce rozporuplná osoba, která kdy žila se jmenovala Grigorij Rasputin.

Grigorij Rasputin

Grigorij se narodil v Rusku 21.1.1869. Byl to mocný mystik a mnich který byl ale zavražděn, protože se ho pro jeho velkou moc lidé báli. Předtím, než byl zavražděn, Gregorij napsal otevřený dopis rusku, kde uvedl, že jestli bude zavražděn královskou rodinou, všichni členové královské rodiny budou do 2 let mrtví. Grigorij tedy seslal na tuto rodinu kletbu pro případ, že by se ho chtěl nekdo zbavit.

Jednalo se o carskou rodinu romanovců – car Mikuláš, carevna Alexandra a jejich 5 dětí, kde byl v jejich službách několik let. Protože byl ale královskou rodinou zavražděn 30.12.1916 a již zmíněná kletba byla dávno seslána, tak tato rodina byla dne 17.7.1918 povražděna. Stalo se to tak, že byli vzbuzeni uprostřed noci a odvlečeni do sklepení bolševickými vojáky v Yekaterinburgu, kde je jednoho podruhém postříleli.

Rasputinův příchod, jeho narození, bylo provázeno mnoho podivnými událostmi. Při jeho narození se nad sibiří prohnala kometa, narodily se znetvořené děti či pes se šesti nohami, jak napsala jeho dcera.

Rasputin již od útlého věku uměl léčit zvířata a měl i jasnovidecké předtuchy. V dospělosti ho zásáhlo vidění, které změnilo jeho život. Jednoho dne, když oral pole, spatřil na obloze zvláštní světlo a v tomto světle se mu objevila panna Marie. Jen mu ale ukázala prstem směrem k obzoru, nic neřekla. Rasputin si to vyložil tak, aby se vydal na duchovní pouť. Co když to ale nebyl panna Marie? Po letech duchovního toulání byl Rasputin představen carské rodině. Ti se o něj začali zajímat kvůli jejich jedinému synovi Alexijovi, který trpěl hemofilií. Hned při první návštěvně Rasputin Alexejovi pomohl a krvácení zastavil.

Tímto se Rasputin proslavil po celém rusku a všichni ho znali. Začal ale hodně pít, vydával se sexuálním orgiím a velice často byl viděn v ulicích, jak tam zápasí a promlouvá s démony. Tímto chováním si vysloužil přezdívku ,,šílený mnich“.

Grigorij Rasputin

Odkud tuto moc ale získal? Měl nad ní vůbec kontrolu? Temná síla potřebuje hmotné tělo, aby měla kde spočívat a kde jednat a Rasputin mohl tomuto účelu sloužit.

30.12.1916 v noci byl Grigorij Rasputin vlákán do domu prince Felixe Jusupova. Jusupov byl spolu s dalšimi spiklenci přesvědčen, že se Rasputin chystá zničit carskou rodinu a že ho ovládají temné síly. A tak mu na této návštěvě podali otrávené jídlo a víno, kde byl přidán kianid. Přestože ale Rasputin kianidu spořádal velké množství, tak stále se nic nedělo. A tak Jusupov znervozněl a vzal si zbraň a na Rasputina vystřelil. Rasputin vyběhl na nádvoří, kde silně krvácel. Stále ale žil a tak po něm znovu vystřelil a zasáhl ho do hlavy. Potom ho ještě zbyli, svázali a hodili do řeky. Když bylo tělo nalezeno, bylo zmrzlé na kámen. Ale ukázalo se, že se mu ještě v řece podařilo uvolnit provazy. Jak je ale možné, že než zemřel, přežil toho tolik? Nejspíše byl svázán s temnými silami, které ho chránily.

Zdroj: Ancient Aliens

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap