Nákaza z vesmíru?

Co když strašlivé epidemie, které drancovali naši planetu v minulosti, ve skutečnosti způsobily viry, které dopadají na naší planetu z vesmíru? Mají nám tyto viry ublížit? Nebo změnit? Již bylo vědci dokázáno, že viry dokážou manipulovat s naší DNA, takže je teoreticky možné vytvořit takové viry, které by změnili DNA přesně podle toho, jak chceme..

V květnu 2016 studie Stanfordovy univerzity zveřejnila v časopise eLife odhalení pozoruhodného nálezu, který dramaticky mění naše chápání lidské evoluce. Studie uvádí, že od doby, kdy se poprvé objevili moderní lidé z dřívějších primátů, zhruba jedna třetina jejich evoluční adaptace nebyla způsobena pomocí přírodního výběru, ale viry.

V našem genomu máme geny, které byly derivované z retroviru v nějakém bodu naší historie. A některé mají důležité funkce pro náš vývoj jako lidí. Takže viry občas občas pomáhají lidské evoluci. Jedna studie uvádí že placenta, která brání plod před odmítnutím tělem matky, byla vytvořena díky virům. Tuto tkáň tvoří tvoří geny, které se nazývají Syncity a původně nebyly u lidských předků nalezeny. Tyto geny byly získány asi před 25 až 40 miliony lety. Někteří vedci mají za to, že obrovská rozdílnost mezi živočišnými druhy, která se nachází na naší planetě, je způsobena právě viry.

Antropologové nám říkají, že se lidé vyvinuli v průběhu času v Africe, a že jsme měli jisté
genetické skoky, kdy jsme byli najednou chytřejší, naše komunikační schopnosti začaly být lepší. Mohla být tato evoluce přirozenou věcí? Nebo to bylo zamýšleno a tyto viry, které nás díky modifikaci DNA přetvořily do dnešní podoby, jsou ve vesmíru běžně se vyskytující? Je možné, že tyto viry jsou ve vesmíru od pradávna a napomohli vytvořit inteligentní humanoidy nejen v celé galaxii, ale v celém vesmíru. Také je ale možné, že vyspělé civilizace upravily tyto viry tak, aby nás poupravily dle svých přání.

Jak se sem ale tyto viry dopravují? Pomocí komet a meteoritů.
V lidské historii je jeden moment, kdy lidé málem vymřeli. Bylo to asi před 75 000 lety, V této době lidská populace z milionů klesla jen na pouhých pár tisíc. Má se za to, že se na Zemi objevila nějaká epidemie způsobená virem, který sem byl dopravem právě pomocí komety. Tato kometa také způsobila nukleární zimu. Ta hrstka lidí, která přežila byla navždy změněna a vytvořila nový lidský druh.
Po této události lidé poprvé začali zanechávat důkazy symbolického myšlení, umění, hudby a pokročilého jazyka. Je tedy možné, že nový vir, který se na Zemi objevil, změnil lidský mozek a tak jsme se najednou stali mnohem chytřejšími.

Boston, Massachusetts, 27. srpna 1918.
Dva námořníci navštívili ošetřovnu u přímořského mola s děsivými příznaky. Jejich těla jsou doslova pokryta tmavými skvrnami, trpí těžkým krvácením a v ústech se jim dělá pěna. Příští den dorazí dalších osm se stejnými příznaky. A za pár týdnů zemřou tisíce lidí.
V Bostonu se objevila jedna z nejsmrtelnějších virových epidemií všech dob, španělská chřipka. Lékařští historikové odhadují, že zemřelo na 20 milionů lidí.
Na druhé straně planety se v tu stejnou chvíli v Indii objevila také chřipková epidemie.Údajně to začalo ve měste Bombay. Obě tyto epidemie začaly ve stejný den. Jak je to ale možné, když v roce 1918 ještě nebyla žádná letecké doprava? Má se tedy zato, že tato nákaza byla způsobena prolítající kometou, která tento vir rozšířila na Zemi.

Donedávna se věřilo, že záření a extrémní teploty a vakuum ve vesmíru, by zabili jakoukoliv formu života. Jak jsme ale zjistili, opak je pravdou.
V roce 1967 byl vyslán Surveyor 3 lander na měsíc, který měl za úkol sběr měsíční půdy. O dva roky později astronauté na misi Apollo 12 získají částí Surveyor 3 a vrací je na Zem. Co po analýze těchto vzorků vědci zjistili? Živé bakterie strepkokoka!
Podobné experimenty byly provedeny i na ISS, kdy bakterie a viry nechali nechráněné mimo stanici a po návratu na Zem jim stále dařilo žít. Nejedná se ale pouze o jednobuněčné organismy. Do vesmírného prostoru byly přivezeny i Želvušky. Po návratu na Zem několik z nich stále žilo.

Želvušky

V roce 2007 mezinárodní tým výzkumných pracovníků zřídil pozorovací zařízení v horách Sierry Nevady ve Španělsku, ke shromažďování údajů o mikrobech padajících na Zemi z nebe. To, co zjistili, zůstává kontroverzní. Celkové množství virů, které dopadly na Zemi, bylo okolo 800 milionů jednotlivých virů na metr čtvereční Země. Závěr, ke kterému dospěli, samozřejmě byl, že to v podstatě byly viry, které byly odpáleny do výšky z povrchu Země, vyneseny do mraků a přineseny zpět. Těchto 800 milionů virů na metr čtvereční padajících na Zemi, musí ale i zahrnovat viry, které přicházejí z vesmíru.

V dubnu 2019 se vědci vydali do obří ledové jeskyně ve Whistleru v Kanadě, protože věří, že pokud si vir nenajde ,,hostitele”, tak v tomto ledovém prostředí dokáže přežít opravdu hodně dlouho dobu. Jelikož stejné ledové podmínky panují i na kometách, dá se tímto místem ověřit, že viry jsou na kometách schopné přežít než se dostanou na nějakou planetu. Tento ledovec je starý desitky tisíc let a odebrané vzorky ukázaly. že je ,,plný života”. Všechny mikroorganismy, které rostou v ledu, rostou velmi pomalu a dokonce existují některé mikroorganismy, které se reprodukují pouze jednou za půl století nebo jednou za století. Ve skutečnosti tyto mikroorganismy se nacházejí v každém zmrzlém prostředí na naší planetě a dokážou tam žít desítky tisíc let. Je tedy více než možné, že komety, zmrzlé měsíce, jako např. Europa a Enceladus, jsou také plné života.

V tomto ledovci byly také objeveny extrémně vzácné žížaly, které žijí jen na pár místech planety, a to jen v ledovcových oblastech. Je to neuvěřitelný evoluční jev, protože se tyto žížaly vyvynuly tak, aby byly schopné žít, růst, krmit se a reprodukovat uvnitř ledu a sněhu. Živí se řasami, cyanobakteriemi a dalšími bakteriemi, které žijí v ledu, a umí si dokonce i dělat díry v ledu. Je tady opravdu možné, že podobná zvířata žijí na ostatních zmrzlých planetách/měsících/kometách.

V roce 1992 se objevila v Anglii nemoc šílených krav a tak poráželi skot po tisících. Nemoc šílených krav je zcela nový druh nemoci, způsobený bizarními proteiny zvanými priony. Tato nemoc zpochybnila naši představu o nemocích, protože tuto nemoc nezbůsobuje ani bakterie ani virus. Jsou to jen škodlivé bílkoviny které se ,,špatně posdkládali” a pak tuto informaci předávají dalším bílkovinám. Mikroby nalezené v troskách komet měly podobné chemické složení jako priony. Je tedy více než možné, že se tato nemoc opět objevila z vesmíru, protože se objevila z ničeho nic.
Co když tedy všechny strašlivé smrtelné epidemie, které se na Zemi v naší historii objevily, byly způsobeny mimozemskými viry, které neustále naši planetu bombardují?

V roce 1976 se v malé vesničce Yambuku v Zairu objevila smrtící nemoc, která způsobuje krvácení ze všech tělích otvorů. Jednalo se o Ebolu. Ebola je virová hemoragická horečka, která postihuje lidi a primáty. Způsobuje masivní vnitřní krvácení a často smrt ve více než 50% případů. Původně se myslelo, že je to nová nemoc, ale pozorní historikové poznali příznaky eboly jako identické s těmi s epidemií, která zpustošila římskou říši před téměř
2 000 lety.
V roce 250 n.l. Cypriánův mor udeřil na město Kartágo v severní Africe. Byl neuvěřitelně nakažlivý, nakaženým obětem způsobil vytékání krve z každého otvoru, stejně jako virus ebola, a zabil polovinu populace. Jak se rychle objevil, tak se rychle i vytratil a skoro 2000 let o této nemoci nikdo nešlysel, až do již zmíněného roku 1976. Jak je možné, že se tato nemoc z nicečeho nic opět objevila po 2000 letech? Odpověď může být opět úlomek komety.

Ať už se jednalo o jakoukoliv epidemii, např i Černá smrt, vždy mají něco společné. Lidé, kteří přežili, jsou potom mnohem odolnější.

V Paříži v červeneci roku 2013 vědci oznámili objev zcela nové třídy extrémně velkých mikrobů nazvaných pandoraviry.
Až 94% genomu pandoravirů nemá nic společného s jakoukoliv jinou formou života na Zemi. Tyto velmi velké viry, pandoraviry, mají velmi vysokou frekvenci genů, které v podstatě neodpovídají jakýmkoli jiným genům v organismech, které známe. Zatímco se zdají zdánlivě mimozemské, pandoraviry mají jednu věc společnou s veškerým životem na Zemi: DNA.

Pandoravir

Je tedy velice pravděpodobné, že všechny organismy ve vesmíru mají společnou jednu věc, DNA.

6. června 2019 vědecký časopisCurrent Biology oznamuje, že biologové z University of Rochester vyřešili záhadu mšice hrachové, drobného hmyzu sajícího mízu, který je normálně bezkřídlý, ale pravidelně se mu vyvinou křídla, když potřebuje vyhledat nové rostliny ke kolonizaci.
Zjistili, že geny, které tvoří vypínač pro křídla, patří viru, jehož genom se plně začlenil do svého hostitele. Vědci naznačují, že zatímco je výhodný pro mšice, je to vlastně virus, který vyvolává vývoj křídel v závislosti na svém šíření. Podobně bylo také v roce 2019 zjištěno, že mnoho vos nese virus, což zvyšuje jejich dlouhověkost, a umožňuje viru další šíření.
Viry tak trochu překlenují naše představy o žití a nežití, protože vyžadují hostitele, aby se reprodukovaly a aby prováděly jakoukoliv životní funkci. Sami o sobě neumí metabolizovat, pouze s pomocí buňky hostitele se mohou dále rozmnožovat.

Zdroj: Ancient Aliens

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap