Ztracená a skrytá historie lidstva, část sedmá-Pád Atlantidy a pád do nicoty

V roce 1989 jsme měli nemalé problémy s Šedými. Šedí osnovali spiknutí na převzetí lidské rasy, jelikož lidská rasa žila v chaosu válek a soubojů, byli jsme jako lidská rasa ,,zmatení”. Proto toho chtěli Šedí využít, tak jak to chtělo v těchto obdobích mnoho nepřátelských civilizací.

Naštěstí se objevila ,,čístá duše”, žena v Peru, která započala proces vzestupu Kristova vědomí a našla již zmíněnou (v minulé, šesté části – Thotovo vědění) loď, kterou naladila na frekvenci čtvrté dimenze. Protože tato žena již fungovala na jiné úrovni, spojila se s touto lodí, vyzvedla ji vzhůru a díky moci této lodi žena pomyslela na to, aby Šedí odešli. Šedí začali být ihned nemocní, pokud pobývali na Zemi, a tak byli nuceni odejít. Takže jsme byli zachráněni i v ne příliš vzdálené minulosti.

Nyní ale zpět na Atlantidu

Pád Atlantidy a pád do nicoty

Po postavení komplexu v Egyptě se Thoth a ostatní vrátili na Atlantidu. Tam čekali asi po dobu 200 let až se dokončí kritický precesní pohyb Země a prohození pólů. Thoth a ostatní věděli, že až se tak stane, tak se Atlantida potopí, ale budou připraveni!

Jakmile Thoth uviděl první známky začátku přepólování, ihned se vrátil do Khemu a vyzvedl loď do nebes. Přiletěl s ní zpět na Atlantidu a vyzvedl Naacals. Naacals a všichni na palubě nebyli jen spolucestující. Spolupracovali v jednotě na vytvoření mocné Merkaby okolo ních samých a hlavně okolo lodi, aby ji a sebe ochránili. Během toho se vrátili zpět k Velké pyramidě a přistáli na jejím vrcholu.

Poté již začalo samotné přepólování.
Lidské vědomí se začalo řítit směrěm zpět a začalo upadat. Spolu s tím zkolabovalo elektromagnetické pole planety a veškerý život na planetě upadl do velké prázdnoty. Jednalo se o 3 a půl dne naprostné tmy, temnoty a nicoty, která je popsána mnoha starověkými kulturami po celém světě.

Emeraldové tabulky tvrdí, že kdykoliv projdeme přepólováním, projdeme prázdnotou vesmíru. Tak se také stalo na celých 3 a půl dne spolu se změnou frekvence.
Během přepólování dochází k fenoménu, kdy se zdá, že všechno zmizelo. Většinou to trvá 2 – 4 dny. Většina vyspělých civilizací, resp. civilizací, které jsou na vyšším stupni vědomí, mají kolem sebe mocnou Merkabu, takže při přepólování jsou chráněni. Obyčejní atlanťané ale na tomto stupni nebyli. Jediní, kdo byl chráněn, byli Thoth a Naacals v lodi chráněné Merkabou. My lidé na tomto stupni nejsme ani vzdáleně, a proto nemá každý svou vlastní živou Merkabu během přepólování. Proto, bez ochrany Merkaby, upadneme do prázdnoty bez jakékoliv ochrany a to způsobí naprostou ztrátu našich vzpomínek.

Protože jsou naše vzpomínky propojeny s planetou a magnetické pole Země ovlivňuje jak jednáme a myslíme, tak když nemáme ochranu Merkaby, která se chová jako elektromagnetický štít, tak během pádu u všech proběhne ,,vymazání”.

To znamená, že do té doby se lidé na Atlantidě neustále rozvíjeli a žili na vysokém stupni vědomí. Měli jsme velké znalosti, vyspělá těla a pomocí vědomí/mysli jsme zvládali prakticky cokoliv. Rozumněli jsme mnoha věcem a žili ve vyšší dimenzi. Potom jsme ale spadli zpět, všechno jsme zapomněli a museli začít odznova.

Zapomněli jsme jak pracovat a rozvádět energii v našem těle. Doba života se zkrátila z 900 – 1000 let na dobu, kde se nacházíme nyní -> 60 – 90 let. Máme stále stejná těla, ale už nevíme, jak je používat. Přeživší z Atlantidy se stali tedy znovu ,,křováky”. Museli jsme opět objevit i oheň.

Důvod, proč je pro nás tak těžké, najít Atlantidu je, že my nyní žijeme jen v naší třetí dimenzi a nevidíme a nedosáhneme dál, protože jsme zde stále uvězněni. Atlantida ale existovala ve vyšších dimenzích, kde původní atlanťané žili.

Ještě zde ale zůstali Naacals a Thoth, kteří byli chránění lodí, která byla obklopena Merkabou. Díky této ochraně nepřišli o své vzpomínky. Takže po 3 a půl dnech velké nicoty, po velkém úpadku, ti, co byli na palubě lodi, o své vzpomínky a schopnosti nepřišli. A tak se pustili znovu do práce.

Úsvit nové civilizace

Thoth a 1/3 Naacals odešli na Ostrov slunce (na hranicích dnešního Peru a Bolivie).
Araragat a druhá třetina Naacals odešli to Tibetu. Zbytek odešel do Egypta, kde čekali.

První úsvit/rozkvět naší civilizace byl okolo roku 4 500 před naším letopočtem. Tedy 6500 let po pádu Atlantidy. Co se ale dělo celou tuto dobu?

Thoth a ostatní museli čekat, až opět vyspějeme. A tak čekali 6 500 let. Jakmile Thoth a ostatní usoudili, po 6500 letech, že jsme již dospěli do bodu určité vysvělosti, kdy jsme schopni přijmout od nich nové informace. tak za námi opět přišli.

V této době proběhla i potopa světa s Noemovou archou. Došlo k ní proto, že v době přepólování prošla Země dobou ledovou a jakmile vše začalo tát, tak došlo k záplavě světa. Toto tvrzení dokládají i vědecká fakta o poslední době ledové.

V příštím díle se podíváme na vývoj nových civilizací..

Předchozí díly a následující

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

2 komentáře u „Ztracená a skrytá historie lidstva, část sedmá-Pád Atlantidy a pád do nicoty“

    • Dobý den, sprostá slova zde nestrpím, takže jsem Vám ho z Vašeho komentáře smazal.
      S obsahem vašeho příspěvku nesouhlasím. Tam kde je zdroj jen jeden, je zdroj vždy uveden..
      Články, které jsou sepsané z mnoha různých drojů (knihy, články, videa), tak tam zdroje neuvádím z důvodu, že jsem to zformuloval, sepsal a zkombinoval dle sebe..

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap