Ztracená a skrytá historie lidstva, část pátá-Katastrofický úpadek lidstva

Důvodem proč Naacals byli tak unikátní nebylo pouze to, že měli opravdu vysoký stupeň vědomí, dělající z nich něco jako vůdce Atlantidy. Bylo to i to, že dosáhli toho, čemu dnes říkáme nesmrtelnost. Nalezli způsob, jak udržet jejich těla zdravá a vitální po tak dlouhou dobu jak jen chtěli a také dosáhli toho, co chtěli nebo po čem toužili. Když se reinkarnovali, netrpěli výpadkem paměti, takže si pamatovali neustále vše. Nebylo to tedy tak jako u nás, kdy si po reinkarnaci nepamatujeme nic co bylo předtím. Až na výjimky. Úpadek lidstva má tedy jasné následky.

Naacals toho byli schopní díky rozšířenému vědomí a tantrické interdimenzionální ,,sex” meditaci. To je důvodem, proč Thoth byl knězem a králem Atlantidy po tisíce let a Zemi opustil až teprve nedávno před pár desítkami let. Všechno jeho vědění a vzpomínky předal člověku jménem Drunvalo Melchizedek.

Drunvalo Melchizedek

Merkaba je složena ze tří hvězd tetrahedronu se překrávající. Dvě z nich se otáčejí a třetí je stacionární. Když je Merkaba tvořena jednotou vědomí, pak tvoří lásku. Jetliže je tvořena externě neboli synteticky, přes luciferův experiment, pak v ní není přítomna láska a porozumnění a může se velice rychle stát nestabilní.

Důsledek marťanské katastrofy

Jak bylo řečeno v minulém díle, když se marťané snažili převzít svět pomocí Merkaby, pokazili co mohli a otevřeli tím dimenzionální trhlinu. Tím se sem dostaly duše z nižšího stupně. Tento experiment provedli na malých ostrůvkách na západě Atlantidy.

Místo tohoto experimentu je nyní známo jako Bermudský trojúhelník.

Je to trojúhelník proto, že stacionární tetrahedron Merkaby trčí ven z vody a to způsobuje obrovské elektromagnetické anomálie v této oblasti.

Proto mnoho lodí a letadel v této oblasti mizí. Jsou totiž vtahovány do jiných dimenzí. Pak se už nikdy nevrátí a nebo skončí v jiném čase a místě.

Merkaba je po marťanské katastrofě stále na tomto místě na mořském dně. Proto tam stále dochází k těmto prapodivným údálostem. Brzy by ale měla být opravena!

Naacals udělali vše co mohli aby zachránili Atlantidu. Poslali většinu nižších duší zpět do jejich nižší dimenze a zapečetili dimenzionální trhlinu. I přes toto snažení, situace nebyla stale dobrá a rychle se zhoršovala.

Veškerý život na Atlantidě se naprosto zhroutil. Zhroutily se všechny koncepty ekonomiky, sociálního života a celkově života na Atlantidě tak jak ho znali. Všichni začali být nemocní zvlášními, nikdy nepoznanými nemocemi. Veškerý kontinent se dostal do stavu přežívání. Život už nebyl o žití, ale o přežívání zda přežijí do druhého dne. Bylo to peklo na Zemi. Naacals nevěděli co si počít. Tak jim zbyla jediná možnost. Začít se modlit. Modili se k nejvyššímu stupni vědomí ve vesmíru. Ke komukoliv kdo by je mohl slyšet a mohl jim pomoci.

Problém byl prozkoumán na mnoha vysokých úrovních života. Odpovědi se dočkali, ale bohužel nebyla taková, jakou by si přáli. Odpověděli jim následující:

,,Spadnete na samé dno, na úroveň jedna. Je to nejnižší úroveň ve vesmíru, na které je možné přežít. Změníte polaritu a již nadále nebudete ,,ženským” druhem ale mužským a začnete od samého začátku. A to nejhlavnější je, že budete mít pouze 13 000 let na to, aby jste se navrátili zpět na vysokou úroveň vědomí, na vědomí krista.”

Normálně tento proces trvá přes 100 000 let než se nějaké civilizaci podaří dostat na kristovo vědomí. Ale nyní to náš druh musí zvládnout pouze za 13 000 let. Jak šílené, že? A pokud to nezvládneme, tak nepřežijeme. Nikdy v historii vesmíru se toto nepřihodilo..

Možná to je ten důvod, proč se nám mimozemské civilizace snaží pomáhat.

To je ten důvod, proč lidé dříve žili 900 let. Jsou o tom záznamy jak v Bibli tak i v sumerských záznamech. Po tomto úpadku se věk žití snížil na 1/10. Takže místo toho, aby jsme se dožívali nějakých 900 let se nyní dožíváme jen 90-ti let a to ještě jen někteří.

Thoft, který byl v té době ,,králem” Atlantidy, chtěl provést experiment na nich samotných. Instrukce k tomuto experiment obdržel od bytostí na nejvyšší úrovni. Experiment měl provést na dvou lidech jménem RA a ARARAGAT, kteří byli předchozími krály Atlantidy.

Mřížka vědomí

Aby jsme porozumněli tomu, o jaký experiment se jednalo, tak si musíme nejdříve povědět o mřížce vědomí.

Planetární mřížka vědomí je éterická krystalická struktura, která obaluje planetu a drží veškeré vědomí uvnitř. Tato mřížka obsahuje elektromagnetický komponent spřažený se všemi existujícími dimenzemi.

Tyto mřížky jsou super-geometrické a obklopují taktéž všechny formy života. Tyto mřížky mají vždy svou speciální geometrii a jsou vždy unikátní pro každý druh života. Neexistuje stejná stále se opakující mřížka pro každý druh, tak jako neexistují stejné dvě sněhové vločky.

Co Thoth a jeho přátelé museli udělat, je vytvoření syntetické mřížky kristova vědomí. Vytvořili ho proto, aby pomohli lidstvu vystoupat na vyšší kristovo vědomí za tak krátkou dobu, oněch 13 000 let.

Nyní si připomeňme experiment sté opice a experiment s rozenáváním obličejů z předchozího článku KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ. Ve zkratce jde o to, že jakmile určitá větší část v jednom druhu (např. opice nebo lidí) začne mít určitou znalost a tato znalost přesáhne určitou mez, určitý počet jedinců, tak pak se tuto znalost ostatní onoho druhu naučí velice rychle a to bez toho, aby se vůbec fyzicky střetli. A to je právě kolektivní vědomí.

Těmito experimenty bylo jasně dokázáno, že nás všechny něco propojuje.

Vědomí jako takové má 3 úrovně a každá tato úroveň, jako mřížka obklopuje naši planetu. Druhá úroveň mřížkového vědomí je složena ze čtverců a trojúhelníků.

Vlády celého světa studovaly tyto mřížky officiálně již v 60-tých letech 20. století. Ale nejspíše to bylo již dříve. Protože mnoho vojenksých základen stojí právě v bodech, kde se tyto mřížky propojují. Není to nic překvapujícího, že se vlády celého světa snaží ovládnout tyto body. Protože pokud ovládnete vědomí lídí, můžete ovládat celý svět, tedy to co si myslí. A co jiného, než ovládat myšlení lidí, vlády chtějí.

Tato mřížka vědomí je viditelná skrze astrální projekci. Takže lidé, kteří ovládají tuto možnost, a třeba ve spánku cestují skrze astrální projekci po celém světe, jsou schopni tuto mřížku vědomí vidět.

Před 13 000 lety tedy Thoth, Ra a ARARAGAT započali tento experiment. Postavili celosvětový komplex, který dokázal vytvořit kristovu mřížku vědomí přes celou planetu po celých 13 000 let.

Pokračování v dalším díle..Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap