Ztracená a skrytá historie lidstva, část čtvrtá-Marťanská katastrofa

Přepólování

V letech 1930 byl Edgar Cayce geologem, když světu oznámil, že se chystá přepólování, nebo-li prohození magnetických pólů naší planety. Cayce byl velice vzdělaný vědec, který byl napojen na vyšší vědomí, a proto když Cayce mluvil, lidé ho poslouchali. Mluvil také o novém věku, který v blízké budoucnosti nastane. Ke změnám opravdu dochází a všichni to cítíme.

Poté geologové začali o možnosti přepólování mluvit velice často a našli něco velice zajímavého. Našli velice mnoho střípků a důkazů o tom, o čem Cayce mluvil.

Vědci zjistili dle pra-dávno ztvrdlé lávy a její magnetismu, že póly byly dokonce otočené o 90°, a tak byl severní pól na Hawaii. Zjistili, že k posunu dochází každých 13 000 let. Poslední byl opravdu tedy před cca 13 000 lety a to bylo v době, kdy došlo k úpadku vědomí. Předtím se to stalo opět před 13 000 lety, takže celkově před 26 000 lety a to je doba, ve které se v našem vyprávění nacházíme právě teď.

Zatím opravdu dochází k posunu každý rok o několik kilometrů (cca 15 km). Poslední dobou ale tento posuv zrychlil na nějakých 55 km za rok.

Vědci také zjistili, že k prohození pólů dochází velice rychle. Póly se dokáží prohodit za 1 den a mohou se převrátit úplně a nebo se otočit o 90° tak jako v minulosti.

K tomuto přepólování v minulosti došlo nesčetněkrát a stane se to opět znovu ve velice blízké době. Dochází k tomu čímdál častěji a rychleji.

Toto přepólování doprovází silné bouře, zemětřesení a všechny možné přirodní katastrofy. K těmto katastrofám nyní dochází čímdál častěji. Znamená to, že k prepólování dojde opravdu velice brzy?

Hodně dávných proroctví se o přepólování zmiňuje, včetně těch od Nostradama a Májských proroctví. A naše současná věda to nyní říká také. Koresponduje to spolu s tím, že naše vědomí se taktéž chystá na změnu.

Magnetické pole by mělo být velice stabilní a uspořádané (obrázek vlevo). Ale v současné době je velice chaotické (podobně jak je tomu výše na pravém obázku během přepólování, zatím to ale není ještě tak extrémní) a za posledních několik set let velice zesláblo. Kvůli tomu ptáci někdy neví na kterou by se při migraci měli vydat. Velryby, kosatky atd se najednou objevují vyplavené na pláži, protože jsou take zmatení.

Magnetismus naší planety je ovlivňován také s části našim Měsícem a celkově ovlivňuje to, jak myslíme a jednáme. Celkově tento geomagnetismus může způsobit vážné problémy v naší civilizaci co se sociálního směru týče. K tomu nyní dochází a je dosti možné, že to funguje i opačným směrem.

Hlavním důvodem proč se o tomto přepólování bavíme je, že je VŽDY spojen s posunem našeho vědomí. Thoth žil na Atlantidě velice dlouhou dobu a řekl, že viděl tento posun 5x.

Nyní zpět na Atlantidu

Před 26 000 lety jsme byli přesně tam kde jsme i dnes. To proto, že každých 26 000 let dochází k precesnímu pohybu Země, tedy celý posun rotace osy Země. Byla to doba, kdy jsme se začali probouzet po dlouhé době útlumu. A k tomuto probouzení dochází i nyní.

Před 26 000 lety sice začalo docházet k probouzení a posunu vědomí, ale ve skutečnosti jsme sestoupili s vědomím o stupeň níže. A právě této době se odlomil kousek pevniny z Atlantidy a potopil se do oceánu

To způsobilo obrovský strach mezi atlanťany, protože si mysleli že přijdou o celý kontinent tak, jako k tomu došlo na Lemurii.

Protože došlo k posunu vědomí směrem zpět, přišli o spojení s budoucností, a tak nevěděli, zda nedojde k potopení jejich celého domova či nikoli. Po asi 200 letech tento strach odezněl.

Před 16 000 – 13 000 lety se k Zemi řitíla kometa. Protože atlanťané žili stále na vyšší úrovni vědomí (i po tom malém sestoupení), byli si této komety vědomi. Kvůli této kometě se na Atlantidě rozhořel velký spor mezi atlanťany a marťany. Ačkoliv marťané byli stále v menšině, Atlantidu vesměs kontrolovali a chtěli tuto kometu sestřelit jejich laserovou technologií

Naacals věděli o povaze této komety ale atlanťané protestovali a chtěli, aby se stalo to, co se stat má, protože je to božský záměr. Marťané ji chtěli stále sestřelit a dohadovali se s atlanťany. Nakonec ale marťané ustoupili a nechali kometu dopadnout na Zem. Jak čas nadešel, kometa se přiřítila na západní stranu Atlantidy do oceánu. Vědci tento kráter dokonce nalezli na východním pobřeží Jižní Caroliny a udali jeho stáří na nejmíň 12 000 let. Stále tam jsou pozůstatky po tomto nárazu.

Při nárazu několik úlomků doletělo i na Atlantidu. A to na místo, kde marťané žili a velkou část jejich populace to zabilo. Tato událost marťany velice naštvala a tak se atlanťanů a příměří s nimi zřekli a začali si dělat co chcou.

Protože byli velice rozzlobení, chtěli převzít nadvládu nad celým světem a tak začali stavět pyramidové komplexy tak jako to udělali v minulosti na Marsu, aby vytvořili syntetickou Markabu. Kdyby se jim to povedlo, ovládli by celou planetu. Ale protože uběhla velice dlouhá doba, okolo 50 000 let, tak marťané již nevědeli jak ji přesně postavit a jak funguje. Ale to by nebyli marťané, kdyby si nemyseli něco jiného. A tak měli za to, že všechno ví. Tak tento komplex na Atlantidě postavili, všechno připravili a tento svůj experiment spustili. Ihned potom ztratili nad tím kontrolu a došlo k obrovské explozi.

Nejhorší věc, která se vám může stát je, že ztratíte kontrolu nad Merkabou. A toto se právě stalo. Tento nepovedený experiment způsobil dimenzionální trhliny a málem zničil celou planet. Dnešní katastrofy jsou v porovnání s touto katastrofou skoro nic. Katastrofy, které zažíváme dnes, jsou ve skutečnosti stále důsledkem této obrovské katastrofy před asi 12 000 lety.

Dimenzionální trhlina umožnila nízkým formám života (nižšího stupně) vstoupit do naší dimenze na vyšším stupni. A protože tento svět na vyšším stupni bytí neznali, nerozmněli mu. Tyto nižší formy duší ale potřebovali těla a tak začaly automaticky vstupovat do těl lidí. Bylo jich velice mnoho a tak do jednoho těla vstoupily stovky dimenzionálně nižších duší. Byli podobné duším z naší dimenze, ale byli nižšího stupně. A to byla naprostá katastrofa. Pravděpodobně ta největší jakou kdy svět poznal..

V dalším díle se máte na co těšit, bude se probírat co vše tato katastrofa způsobila a co neustále způsobuje..

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap