Obsah Smaragdových desek V, VI, VII, VIII

Obsah smaragdových desek 5 – 8 má názvy Obyvatel Undalu, Klíč magie, Sedm pánů a Klíč mystérií.. Aby jste pochopili význam obsahu, musíte to opravdu číst důkladně a několikrát.. A i tak musíte nadále pokračovat v cestě poznání a snažit se odhodit závoj stínu/temnoty aby jste uviděli pravdu. Musíte překonat klam a sebeklam a poté uvidíte to, co jste nikdy předtím nebyli schopni vidět.

Budu rád, pokud zde nasdílíte své zkušenosti a zanecháte jakýkoliv komentář.

Obsah dalších čtyř desek je doplněn v sekci Smaragdové desky.

(5) – Smaragdová deska V – Obyvatel Undalu

Často snil jsem o pochované Atlantidě, ztracené v dobách, které pohltila tma. Z aeonu na aeon jsi ty existovala v kráse, jas svítil skrze temnotu tmy.
Mocný vládce, všemu pozemskému vládnoucí, Pán Země v dni Atlantském.

– (6) – Smaragdová deska VI – Klíč Magie

Naslouchej, ó člověče, moudrosti magie. Naslouchej znalostem sil zapomenutých. Dávno, v době prvního člověka, začala válka mezi temnotou a světlem. Lidi, tehdy jako teď, byli naplněni obojím, temnotou a světlem; a zatímco v některých měla převahu temnota, jiným světlo zaplňovalo duši.

– (7) – Smaragdová deska VII – Sedm Pánů

Poslouchej, ó člověče, a naslouchej mému hlasu. Otevři svůj prostor mysli a pij z mé moudrosti. Temná je cesta Života, kterou cestuješ. Mnoho je jam, které ti leží v cestě. Vždy se snaž dosáhnout větší moudrost. Dospěj k tomu a bude to světlem na tvé Cestě.

– (8) – Smaragdová deska VIII – Klíč Mystérií

Tobě, ó člověče, dal jsem svoje vědomosti. Tobě dal jsem Světlo. Poslouchej teď a získej moudrost přinesenou z vesmírných úrovní shora a nad.
Ne jako člověk, stal jsem se osvobozeným od dimenzí a úrovní. Pokaždé, beru na sebe nové tělo. Pokaždé, měním svou formu.

Smaragdové desky

Přeji příjemné čtení.

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap