Nassim Haramein – Propojený vesmír 1/6

Nassim Haramein je badatel, vědec a teoretický fyzik, který přišel na to, čím že je vše propojeno a pomocí výpočtů i dokázal. Dokonce díky jeho výpočtům byl předpovězena přesnější hodnota konstanty (budeme o ní mluvit v některých z dalších článků) a poté prakticky změřena, že tomu opravdu tak je. Jeho teorie a výpočty jsou platné jak pro velmi malý svět (kvantový) tak i pro ten velký (černé díry, galaxie, planety, atd.), na kterém se uplatňují Einstainovy rovnice. Založil i neziskovou organizaci The Resonance Project Foundation. Na youtube je hodně jeho přednášek a také natočil dokumentární film Connected Universe, který mohu jen doporučit.

Nassim Haramein

Jak Nassim tvrdí, s čímž se nedá nesouhlasit, všechno je propojené a všechno je vybalancované, takže když změním jednu stranu, ovlivní to stranu druhou tak, aby se rovnováha opět navrátila.

Je to vědec, kterého nikdo nebral vážně mnoho let, ale po té vydal vědecký článek The Schwarzschild Proton, který mohl prezentovat na největší vědecké konferenci v Lutychu v roce 2009. Tento článek byl nominován na nejlepší článek a tuto cenu také získal, protože je tak elegantní a jednoduchý. Všichni hledají všude jen složitosti, ale tato jeho práce je tak precizní a elegantní, že to museli všichni přijmout a zatleskat. Jak sám říká, je tak trošku podivín, který nezapadal do školního systému, protože sám žil v ,,jiném světě”.

První část jeho přednášky je na youtube -> video níže. Celá přednáška je rozdělena do 6 částí, z nichž každá má přes hodinu. Opravdu doporučuji zhlédnout to celé v klidu. Pro ty, kdo nemají čas se na to dívat nebo hledají jen základní informace, bude tato série, kdy zde bude vše potřebné (takový výcuc) pro pochopení a znovu-zopakování celé problematiky.

Dříve, než lidé měli mikroskop, tak nevědeli z jakých maličkých částiček je vše vytvorořeno. Prvním mikroskopem jsme ale zjistili, že máme v sobě maličké buňky. A tak nás napadlo, co když tam je ještě něco? Tak jsme postavili větší mikroskop, a uviděli jsme molekuly, které jsou vytvořené z dalších mnohem menších částeček – atomů. Pak jsme postavili urychlovač Tevatron v Americe. Ten ale nestačil, tak se postavil větší podzemní urychlovač – Velký Hadronový urychlovač (LHC) na hranicicích Švýcarska a Francie s obvodem cca 27 km, aby jsme mohli srážet menčí částečky mnohem větší rychlostí a co jsme zjistili? Další a další mnohem menší částečky. A takto se dá pokračovat do nekonečna. Dokonce se nyní diskutuje o dalším, mnohem větším urychlovači o obvodu 100 km. Co to tedy znamená? Že každý atom v sobě obsahuje nekonečné množství informací, protože ho můžeme dělit stále dál a dál. To znamená, že uvnitř každého z nás je nekonečně mnoho informací, jsme tedy nekonečné bytosti? Jak ve spirituálním tak i v materiálním světě?

Co tedy spojuje všechny věci ve vesmíru? Úplně všechno? Je to prostor. Prostor je všude. Je mezi galaxiemi, hvězdami, mezi buňkami, atomy, mezi vším. Uvědomili jste si vlastně, že se nic sebe opravdu nedotýká? Atomy se ostatních atomů nedotýkaji, všude je dělí prostor. Uvědomili jste si, že jste se vlastně nikdy nikoho, ničeho nedotkli? Kdyby se jádra atomu dotkly sama sebe, měli byste fúzi. Pokud se budete chtít něčeho dotknout, tak se nedotknete, dochází akorát k interakci mezi elektromagnetickými poli, které se ale odpuzují. Kdyby zde tato interakce nebyla, prošli byste stěnou, propadli podlahou apod. Když chodíte po chodníku, také se chodníku nedotýkáte, stále je mezi Vámi prostor a díky eketromagnetickým polím nepropadnete skrze Zemi.

Když se podíváte na atom, atom je vlastně z 99,9999999… % prostor. Atom je jen malinkatým, prťavoučkým, maličkým kmitem, kterému říkáme magnetický komponent.
Co je tedy náš materiální svět? Pouze prostor, protože hmoty tvořící náš vesmír je jen 0,000000…1 %. Možná tedy to není hmota, která definuje prostor, ale možná to je prostor, který definuje hmotu.

Prostor tedy ví, co se všude děje, protože propojuje všechno v jednu a tu samou chvíli, takže to může i kontrolovat? Jako sebe organizující organismus? Protože nikdo neví jak je možné, že buňky se chovají tak jak chovají, proč se replikují tak jak se replikují – srdeční buňky odumírají a nahrazují se srdečními buňkami, jaterní buňky jaterními atd.

Když dáte slepému člověku rubikovu kostku a bude moci dělat jeden tak za sekundu, tak doba za kterou by vyzkoušel všechny možnosti jak ji složit bude vice než 14 miliard let, což je už před Velkým třeskem. Je to proto, že nebude vědět zda se od správného řešení vzdaluje nebo se přibližuje. Ale pokud mu dáte jednoduchou zpětnou vazbu, zda jde správným směrem nebo opačným, tedy ANO/NE, dokáže ji poskládat za 2,5 minuty. A to se týká jen jedné rubikovi kostky. Když vezmeme v potaz biologii, ta je mnohem, mnohem komplexnější. Musí tedy být nějaký organizující prvek. Co když tímto organizačním prvkem je ve skutečnosti funkce prostoru samotného? Vakuum? Co když je vakuum uplně prázdné? A nebo úplně plné? Na toto Nassim přišel již velice brzy a našel i důkaz.

Když Nassim studoval fyziku (gravitaci, Velký třesk..), nenašel žádnou rovnici na to, odkud se vzala energie. Nenašel žádnou odpověď, kde se vzala energie, která způsobila Velký třesk a která stále ,,nafukuje” náš vesmír. Nikde ve fyzice se neříká, odkud se tato enerige vzala, aby umožnila explozi (Velký třesk) vesmíru. Prostor/vesmír tedy nemůže být prázdný, jestliže je to ta aktivní strana, která vytváří veškerou explozi a odkud se bere veškerá energie, pak prostor je zdrojem hmoty a musí být plný. Je zde tedy důkaz že prostor je plný a nikoliv prázdný? Ano je, a nachází se v knize o základech obecné relativity, kterou napsali Weiler, Thorne a Misner.

V této knize je přesně napsáno: ,,Když se podíváme na kvantovou úroveň, současná teorie kvantových polí upravuje renormalizačním procesem energetickou hustotu ve vakuu, která formálně byla nekonečná, pokud by nebyla odstraněna renormalizací.”
Jak je v této citaci napsáno ,,energetickou hustotu ve vakuu“, – většinou všichni ale přemýšlí o vakuu jako o prázdnotě. A druhá část obsahuje slovo ,,odstraněna”, to je to klíčové slovo, ,,odstraněna.” Ale proč odstraněna? Je to proto, že když se podíváte na atom, vypadá jako malý oscilátor. A pak když se snažíte v rámci oscilací zjistit, jaká je nejmenší oscilace systému, nejmenší úroveň energie, zjistíte, že můžete dělit a dělit a proto máte nekonečné množství energie. Vakuová struktura uvnitř atomu osciluje s nekonečným množstvím energie. Proč tedy vypadá vakuum tak jak vypadá? Jako prázdnota? Možná je to proto, že by se nekonečné množství frekvencí navzájem vyrušilo. Z toho by pak vznikla nicota. Ale tam, kde se to plně nevyruší, kde je trochu organizace, tak tamto uvidíte jako hmotný svět.
Materiální svět je tedy výsledkem oscilace samotného prostoru. Je to tedy jen ta maličkatá část, oněch 0,00000…1 % světa, který vnímáme. Je to tedy jako představit si, že vakuum je plné a kdekoliv to jen trošku propouští, tam ho vidíme jako materiální svět…

Další díly:

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap