Ztracená a skrytá historie lidstva, část první-Úvod a Lemuria

Za poslední tisíce let byla historie lidstva pokřivena a pozměněna nesčetněkrát. Příběhy o stvoření lidstva byly tolikrát přepsány, špatně přeloženy a nepochopeny, že současní lidé ani neví, kde jsme se tu vzali a jaká opravdu byla historie lidstva.

Moderní pohled na naši historii počítá s mnoha věcmi, ale kompletně zapomíná na velmi důležité střípky, které nelze přehlížet. Jedná se například o egyptské pyramidy v Gíze. Pořádně žádná moderní teorie nevysvětluje, jak mohly opravdu být pyramidy postaveny. Žádný z bloků pyramidy nejde totiž utáhnout ani 50-ti lidmi. Natož tyto bloky vydolovat v desítky kilometrů dalekém lomu a poté je dopravit a naprosto přesně usadit na místo, kdy jsme toho možná tak schopni až v této době díky nejmodernější technologii.

Dokonce jsou tyto tři pyramidy přesně seřazeny podle Orionova pásu, Fibonacciho spirály a také sedí na jedné z primárních energetických bodů na Zemi. Pyramidy mají v sobě celkově moderní matematiku, jak již bylo několikrát spočítáno. A to byl jen jeden příklad z mnoha-mnohých. Byli jsme vedeni k tomu aby jsme věřili věcem, které nejmocnější lidé na planetě chtějí, aby jsme jim věřili a neptali se. Neptali se na původ lidí, Země, Marsu, dalších ras ve vesmíru a dávných civilizací, které žily na naší planetě.

Historie lidstva je plná těchto záhadných věcí. Archeologie vedla k obrovským objevům, které podkopaly a naprosto zničily základy mainstreamu, kterému jsme učeni ve školách a o kterých si myslíme že víme jak to všechno bylo. Mnoho starověkých měst, jako např. Babylon, Uruk, Akkad o kterých bylo psáno v bibly spolu s psanou historií byly brány jako mýty, protože nebylo možné je nikterak dokázat.

Ale poté, co bylo jedno místo nalezeno, tak se ukázaly vodítka k dalšímu, dalšímu a dalšímu.. A najednou se nejednalo jen o mýty ale o holou skutečnost. Mýty jako takové se prakticky vždy zakládají na pravdě. Základ je tedy pravdivý, ikdyž se výklad za tisíce let několikrát změní.

Uvnitř jednoho z těchto měst byl nalezen historický poklad. Jednalo se o tisíce hliněných cylindrických tabulek, které zde byly pohřbeny tisíce let a všechny byly plně pokryté klínovým písmem. Celá historie lidstva je vyprávěna těmito texty, které se klenou nazpět stovky tisíc let do historie naší planety. Vypráví původ lidské rasy ve velkých detailech.

První věcí co nás napadne je, že si mohli tyto příběhy vymyslet, jako my si vymýšlíme příbehy, které si pak kupujeme v obchodech v podobě knížek nebo se na ně díváme v televizi v podobě filmu. Že vlastně nevěděli nic o historii planety a že si všechno jen vymysleli. Ale pokud by to byla pravda, že si to všechno vymysleli, jak pak vysvětlíme fakt, že vědeli v detailech tolik věcí o vesmíru. Jako např. Dogonové, viz předchozí článek:

https://stoneweb.cz/index.php/staroveky-kmen-dogonu/

Také již Sumerové věděli o astronomických událostech, jak popisují v textech. Věděli o precesním pohybu Země. Tento posun rotace osy Země trvá necelých 26 000 let.

Precesní pohyb Země

Historikové nejsou ale schopni toto vědění vysvětlit, protože aby se o precesním pohybu Země dozvěděli, museli by to 2000 let v kuse pozorovat, aby došli k závěru, že se Země ,,viklá“. Sumerové ale tuto informaci měli hned od začátku.

Muž jménem Zacharias Sitchin strávil velice dlouhou dobu překladem a přepisem těchto tabulek a vydal o tom několik knih, např.:

The Complete Earth Chronicles,

The Lost Book of Enki, 

The Wars of Gods and Men

Mnoho překladatelů udělalo totéž, ale výsledný závěr byl vždy totožný.

Příběhy se zmiňují jak o historii staré stovky tisíc let, tak i o Tiamat, Nibiru, Adam a Eva, Nephilim, kteří založili lidskou rasu a dětech Lemurie. V těchto článcích budeme mluvit o konci Lemurie, událostech na Atlantidě a dění až do dnešních dní. Bude to mix toho co je v těchto textech a toho, co lidstvu dal bůh Thoth. Můžete komentovat, přemýšlet a nemusíte to všechno brát jako fakt, že se to všechno takto stalo, je to jen na Vás!

Lemuria

Před hodně, hodně dávnou dobou zde existovali lidé na velice vysoké úrovni vědomí. Komunikovali pomocí myšlenek a emocí, ne skrz klasickou řeč nebo psaným slovem. Vypadali jako velice primitivní civilizace. Žili na pevnině nazývané Lemuria.

Lemuria

V Lemurii došlo ke zvýšení úrovně vědomí tamní civilizace a Lemurie se začala potápět pod hladinu moře. Během těchto událostí se ale objevil nový kontinent, jménem Atlantida.

Atlantida

Na začátku 20. století se děly podobné události jako se dějí nyní v 21. století. Lidé začínají meditovat a hledat starověká města. A tak se našly nejspíše důkazy o Atlantidě a Lemurii a to vše díky korálům. Oceánské dno se totiž neustále zvedá a potápí.

Korály mohou existovat pouze do hloubky cca 60 metrů a to kvůli potřebě dostatku světla. V roce 1910 byl povrch dna oceánu nejspíše výše (nižší hladina), protože bylo možné vidět prstence korálů Velikonočních ostrovů z velké vzdálenosti. Nejzajímavějsí a nejdůležitější věcí na tom je, že byla nalezená naprosto stejná fauna a flóra na Hawaiských ostrovech a směrem dolů po celé délce až na Velikonoční ostrov.

Je to velká vzdálenost a neexistuje jiné vysvětlení, proč se na všech ostrovech nachází stejné rostliny, zvířata, hmyz a všechno, než že tyto ostrovy nebyly vždy oddělené, ale spojené pevninou. Pokud si připomeneme obrázek Lemurie, tak je pravěpodobné, že Lemurie se nacházela právě zde.

Než se ale stačily tyto informace rozšířit a rozšířit zájem o ně, tak začala 1. světová válka a další a další války a lidé přestali mít zájem o to si rozšiřovat a povyšovat své vědomí na velice dlouho dobu až do teď, kdy se tento zájem vyšší vědomí opět rozrůstá.

Po potopení Lemurie se lemurijská civilizace přesunula na ostatní kontinenty a ostrovy po celém světě. Protože lidé neměli domov, nevěděli kam jinam jít. V Lemurii se nacházelo okolo 1000 lidí, kteří měli nejvyšší úroveň vědomí. Úroveň vědomí měli větší než ostatní a nazývali je Naacals. Nyní jim říkáme Mistři.

V druhém díle se zaměříme na migraci obyvatelstva na Atlantidu, kundalini, strom života a další rasy..

Následující díly:

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap