Ztracená a skrytá historie lidstva, část druhá-Atlantida,hebrejci

Atlantida se měla stát novým domovem lemurijských lidí poté, co Lemuria byla potopena. A tak byli nuceni se rozprchnout po celé planetě.
Proto po nějaké době začaly probíhat přípravy Atlantidy pro nastěhování, aby se tak stala novým domovem. Naacals, neboli lemurští Mistři, propletli jejich energii přes povrch nového kontinentu (Atlantidy) ve formě Stromu života (Kathara Mřížka). Strom života rozšířili o další dva body. Tudíž bodů bylo 12.

Představte si, že tuto mřížku s 10 body Naacals přesně roztáhli přes celou Atlantidu a zakomponovali do tohoto kontinentu. Bod 1 na tomto obrázku (tedy jedenáctý) umístili dolů do oceánu. Dvanáctý, tedy ten horní bod, umístili na horní ostrov, jménem Adal.

Atlantida

Proč se ale rozhodli se přestěhovat na Atlantidu aby se stala jejich novým domovem? Odpovědí je Kundalini.

Kundalini

Kundaliní je energie která se v latentním stavu nachází u kořene páteře lidské bytosti. Pokud dojde k jejímu „probuzení“, stoupá následně nahoru (nebo klesá dolů v případě provádění „šíršásany“ – stoje na hlavě). Proudí cestou podél páteře směrem ke korunní čakře neboli lotosu na vrcholu hlavy (sahasráračakra).

Pokud kundalini aktivujeme, poskytne velké množství energie. Když kundaliní dospěje k vrcholu hlavy, dochází k prožitkům blaženosti a ke vnímání velice intenzívního světla. Světlo doprovázející probuzení kundaliní je jedním z hlavních duchovních zážitků, které popisují mystikové všech náboženských tradic.

Lidské Kundalini

Země samotná má také Kundalini, protože je živá. Z centra planety tato energie z Kundalini proudí napovrch na specifické body na planetě. Kdekoliv, kde se tato energie nachází, jsou lidé spirituálně povznesení a mohou být spirituálními vůdci.

Země si právě v době, kdy lidé hledali nové místo na život, zvolila Atlantidu novým energetickým centrem planety. Proto se Naacals rozhodli, že Atlantida bude jejich novým domovem.

Po tom, co Atlantida zanikla, Kundalini si zvolilo novou lokaci v horách v Tibetu. To je důvod, proč budhisté byly spirituálními vůdci po tisíce let. Před několika lety se ale opět přesunula jinam. Více o tomto tématu naleznete v knize Serpent of Light.

Jak bylo vše připraveno, Naacalové vdechli život do Stromu života na povrchu Atlantidy. Toto způsobilo výry (vortexy) energie v bodech stromu života. Těmito víry byly děti Lemurie volány do Atlantidy. A tak miliony a miliony Lemurianů, kteří byli roztroušeni po planetě, byli přitahováni k Atlantidě. A tak velká migrace na Atlantidu započala.

Nicméně Lemurisjská uroveň (jedná se o obyčejné lemuriany, ne Naacals) vědomí dosáhla pouze na úrovně ,,12 letého dítěte”. A to proto, že planetární vědomí dosáhlo právě této úrovně. Lemuriané byli zaměřeni pouze na pravou stranu hemisféry, tedy tu ženskou, empatickou. Takže byli jako 12 leté děvčátko.

Naacals aktivovali jen 8 uzlů z 10-ti. Jednalo se jen o uzly na ostrově, ty další dva, nově přidané, zde byli k jinému účelu. Každého Lemuriana, který směřoval k Atlantidě, zaujalo jedno z těcho osmi aktivních vortexových center. Na základě individuality každého z nich se každý vydal k jednomu konkrétnímu centru. A tak se usadili a začali budovat města. Vzniklo tedy 8 Lemurijských měst, protože dva víry (vortexy) stále nebyly používané, ikdyž se snažily přitáhnout život. Vždy si ale každý najde způsob, jak tuto mezeru vyplnit. A to se také na Atlantidě stalo.

Sumerské texty jasně říkají, že zde bylo 10 měst než Atlantida padla. Takže tuto mezeru musel zákonitě vyplnit někdo jiný.

Aby se tyto dva uzly vyplnily, podle Thothta zde vstoupily dvě další mimozemské rasy. Jednalo se kompletně o dvě odlišné rasy, které vstoupily na naši Zemi.

Hebrejci

První rasou byli hebrejci (Hebrews), kteří sem měli vstoupit z naší budoucnosti. Thoth řekl, že zde vstoupili z místa mimo naši planetu, ale nikdo neví odkud přesně. Hebrejci měli veliké vědění, ovládali matematiku a logické myšlení. To znamená vědění z levé mozkové hemisféry.

Neovládali ale pravou hemisféru, tedy vysoké vědomí. A tak nemohli nikdy postoupit na vyšší úroveň vědomí. Přinesli nám mnoho vědění a znalostí, které jsme doposud neznali. Pokud je to pravda, tak by to vysvětlovalo, proč je v jejich znacích, záznamech a v celé jejich kultuře zakomponováno tolik posvátné geometrie.

Příchod hebrejců do Atlantidy nezpůsobil žádné velké problémy. Právě naopak, díky jejich příchodu Atlanťané benefitovali z tohoto spojení dvou ras. Mohli tudíž pokračovat v sebe rozvíjení a znalostech. Naopak hebrejci benefitovali z možnosti vyššího vědomí.

Druhá rasa, která přišla zbývajícím nepoužívaným vortexem, ale způsobila velké problémy.

Tato rasa přišla z blízké planety jménem Mars.

Třetí díl bude o problémech, které Marťani způsobili na Zemi, luciferově experimentu a Markabě.

Předchozí díl a pokračování:

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap